Archive for the ‘UKIP’ category

UKIP framgångar

juli 29, 2013

Bild

Det konservativa partiet (Tories) i Storbritannien har länge känt sig pressat av oppositionspartiet UK Independence Party (UKIP) och dess karismatiske och inte minst folklige partiledare Nigel Farage framgångar i Europaval och fyllnadsval. Stressen har bara tilltagit under senare tid och You Govs senaste opinionsundersökning är UKIP för första gången större än de konservativa med 25% mot 23%. Störst är ett återigen ideologiskt ganska splittrat Labour med 30%.

Fotot ovan är en bild på en av sex ambulerande bussar i regi av inrikesministeriet som uppmanar illegala invandrare att frivilligt avlägsna sig från landet. Nigel Farage påpekar mycket riktigt att kampanjen som väckt stor uppmärksamhet och kritiserats kraftigt, i första hand är ett försök att ta udden av de förväntade och med stor sannolikhet stora valframgångarna för UKIP i kommande Europaparlamentsval. Nigel Farage själv beskriver kampanjen som ”unpleasant and nasty” och framhåller i stället vikten av en rättvis men strikt lagstiftning och inte minst en effektiv tillämpning av själva lagstiftningen.  Sensationellt nog tyder det mesta på framgångar för UKIP även i kommande brittiska parlamentsval där både Labour och Tories kommer att tappa en hel del röster till UKIP, vilket kan ha en helt avgörande betydelse för regeringsbildningen. Invandrings- och integrationsdebatten i främst England har för närvarande en helt annan intensitet och betydelse än motsvarande i Sverige. Den fria rörligheten för 28 miljoner bulgarer och rumäner f.o.m. den 1 januari 2014 väcker ytterligare oro i breda folklager.

De konservativas tillvägagångssätt i Storbritannien påminner om en hel del om våra egna moderaters agerande främst på det kriminalpolitiska området för att motverka sverigedemokratiska valframgångar. Resultaten av den moderata kriminalpolitiken är dock som vanligt ytterst blygsamma, idag låter Ekot meddela att resultatet av en veckas för svenska förhållanden horribla upplopp i Husby och andra Stockholmsstadsdelar resulterat i sammanlagt en endaste (!) mild fängelsedom och två domar med böter som påföljd. Vi kan knappast räkna med speciellt många ytterligare domar. Att Beatrice Ask nästan aldrig behöver stå till svars för sina kriminalpolitiska misslyckanden eller få några tuffa följdfrågor är ännu ett massmedialt misslyckande men även ett motvilligt erkännande av justitieminister Ask som vår okrönte teflondrottning.

Annonser