Archive for the ‘Sannfinländarna’ category

Liten ideologisk kompass till Sannfinländarna

maj 7, 2015

Idag inleddes regeringsförhandlingar i Finland under ledning av blivande statsministern och centerledaren Juha Sipilä. Förutom Centerpartiet (KESK) utgörs övriga partier i förhandlingarna av Sannfinländarna (PS) och de finländska moderaterna, Kokoomus (KOK). Tilläggas kan att moderaterna i Finland formellt heter det Nationella Samlingspartiet.

Då okunskapen i Sverige bland både journalister och allmänhet är betydande beträffande Sannfinländarna gör jag här en översättning från nordens största morgontidning Helsingin Sanomat och dess valkompass inför det nyligen genomförda riksdagsvalet. I Riksdagsvalet erhöll (KESK) 49 mandat (PS) 38 och (Kok) 37 mandat. Dessa partier erhåller således en stabil majoritet, 124 mandat av riksdagens totalt 200 mandat. Den ideologiska kompassen ger även insyn i de övriga partiernas ståndpunkter och visar därmed även på skillnader och likheter i de blivande regeringspartiernas syn i viktiga politiska frågor.

Så här löd frågorna och så här svarade riksdagsledamöterna  i valkompassen (fritt översatt).

1. Finlands skuldsättning måste minska, även om det innebär nedskärningar i välfärdstjänster och förmåner.

KOK+KESK+PS 96%  KOK 100%  KESK93%  PS 94%

2. Höginkomsttagarnas inkomstbeskattning bör skärpas.

KOK+KESK+PS 55%  KOK 0%  KESK 65%  PS 66%

3. Finland behöver mer kärnkraft.

KOK+KESK+PS 58% KOK 84%  KESK 37%  PS 57%

4. Finland bör avstå från användningen av stenkol, torv och naturgas t.o.m. 2025.

KOK+KESK+PS 32%  KOK 32%  KESK 37%  PS26%

5. Finlands offentliga sektor är för stor och det finns anledning att minska den.

KOK+KESK+PS 89%  KOK 92%  KESK 81%  PS 94%

6. De obligatoriska studierna i svenska bör upphöra.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 54%  KESK 44%  PS 100%

7. Kraven på att ta emot ett erbjudet jobb bör skärpas.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 89%  KESK 84%  PS 54%

8. Om personen innehar en förmögenhet, bör denna användas för att bekosta vårdtjänster under ålderdomen.

KOK+KESK+PS 43%  KOK 27%  KESK 47%  PS 57%

9. Restauranger med alkoholtillstånd bör ha friare öppettider.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 86%  KESK 495  PS 60%

10. Antalet kommuner bör minskas kraftigt, om nödvändigt med tvång.

KOK+KESK+PS 16%  KOK 41%  KESK 2%  PS 6%

11. Företagen borde kunna betala lägre löner än vad kollektivavtalen stipulerar.

KOK+KESK+PS 39%  KOK 68%  KESK 28%  PS 23%

12. Hela Finland bör vara bebott och staten bekosta detta med skattemedel.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 51%  KESK 95%  PS 83%

13. I samband med SOTE-reformen (social-och hälsovårdsreform) borde privata hälsovårdstjänster

jämställas med offentliga.

KOK+KESK+PS 65%  KOK 100%  KESK 58%  PS 37%

14. Kommunerna borde själva få tillhandahålla social-och hälsovårdstjänster, och SOTE-reformen

får inte begränsa deras möjligheter till detta i allt för hög utsträckning.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 46%  KESK 56%  PS 91%

15. Taxi borde få konkurrera fritt om kunderna utan att staten reglerar priser eller antalet taxitillstånd.

KOK+KESK+PS 26%  KOK 41%  KESK 12%  PS 29%

16. EU-medlemskapet innebär fler fördelar än nackdelar för Finland.

KOK+KESK+PS 67% KOK 100%  KESK 91%  PS 3%

17. Regeringen beslöt att Finland ställer sig utanför uppgörelsen om en transaktionsskatt som ingåtts

av en grupp EU-länder. Borde Finland ansluta sig till denna överenskommelse.

KOK+KESK+PS 11%  KOK 3%  KESK 19%  PS 11%

18. Finland borde under denna mandatperiod börja förbereda sig för en anslutning till Nato.

KOK+KESK+PS 31%  KOK 95%  KESK 2%  PS 0%

19. Försvarsmakten behöver en förstärkt budget.

KOK+KESK+PS 99%  KOK 97%  KESK 99%  PS 100%

20. Det görs nu en ”behovsprövning” av invandrade utanför EU- och EES-området, detta bör

man stå fast vid och ej underlätta arbetskraftsinvandringen.

KOK+KESK+PS 50%  KOK 24%  KESK 40%  PS 91%

21. Homo-och lesbiska par bör ha samma rättigheter som heteropar vad gäller äktenskap och adoptioner.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 73%  KESK 40%  PS 11%

22. Om staten erbjuder ett asylcenter i min hemkommun måste detta erbjudande godkännas.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 57%  KESK 53%  PS 11%

23. Eleverna i skolan bemöts alltför kravlöst. Ökad disciplin skulle göra skolorna bättre.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 65%  KESK 51%  PS 77%

24. Traditionella värderingar såsom hem, religion och fosterland utgör en go värdegrund för politiken.

KOK+KESK+PS 94%  KOK 92%  KESK 93%  PS 97%

25. Offentliga tjänster borde läggas ut på entreprenad i högre utsträckning för att tillhandahållas av privata företag.

KOK+KESK+PS 61%  KOK 100%  KESK 47%  PS 37%

26. Om det uppstår en situation där det blir nödvändigt att både skära i offentliga tjänster och sociala förmåner

eller höja skatten, är skattehöjningar ett bättre alternativ.

KOK+KESK+PS 19%  KOK 0%  KESK 28%  PS 26%

27. Vi måste acceptera stora inkomstskillnader för att människors begåvning och flit skall kunna belönas.

KOK+KESK+PS 52%  KOK+KESK+PS 52%  KOK 81%  KESK 35%  PS 43%

28. Nuvarande tjänster och sociala förmåner är på lång sikt allt för betungande för den offentliga ekonomin.

KOK+KESK+PS 70%  KOK 81%  KESK 56%  PS 77%

29. Ekonomisk tillväxt och skapande av fler jobb är viktigare än miljöhänsyn då dessa står i ett motsatsförhållande.

KOK+KESK+PS 46%  KOK 41%  KESK 37%  PS 63%

30. I all beslutsfattning borde man bedöma den miljömässiga påverkan och vid behov avstå från miljöskadliga projekt.

KOK+KESK+PS 69%  KOK 84%  KESK 72%  PS 49%

Kommenterar ej resultaten närmare då dessa talar för sig själv förutom att det står klart att partiernas riksdagsledamöter redovisarbetydande åsiktsskillnader i ett antal frågor. Hur detta påverkar det kommande regeringssamarbete återstår att se.

Annonser

Dansk dynamit och ett sverigedemokratiskt dilemma

maj 28, 2014

För andra gången på raken blev Dansk Folkepartis (DF) EU-parlamentariker Morten Messerschmidt EU-valets absoluta nordiska röstkung. Den 33-årige Messerschmidt samlade ihop otroliga 465758 röster vilket utgjorde ca 76% (!) av samtliga Dansk Folkepartis röster och mer än Venstres totala röstandel. För tillfället sitter Morten i Bryssel och förhandlar med European Conservatives and Reformists Group (ECR). Där befinner sig även Sannfinländarnas (PS) partiledare Timo Soini tillsammans med omvalde EU-parlamentsledamoten Sampo Terho samt nyvalde Jussi Halla-aho. Samtliga finländare är akademiker med hög kompetens och adekvata språkkunskaper för att kunna göra sig själv och partiet rättvisa i internationella sammanhang.

Bild

Messerschmidt har besökt Finland och Sannfinländarna vid ett flertal tillfällen och förhållandet till inte minst Timo Soini är mycket gott. Nämnas kan att den välkände EU-skeptikern och Torypolitikern Daniel Hannan besökte Helsingfors och Sannfinländarna tidigare i vår. Jag hade själv tillfälle och förmånen att få träffa den ytterst begåvade engelsmannen vid ett längre besök i London för ett antal år sedan.

För tillfället sitter både danskar och finländare i EU-parlamentsgruppen Europe of Freedom and Democracy (EFD) under ledning av UKIP och Nigel Farage. Enligt uppgifter i dagens Helsingin Sanomat håller finländarna intensiva överläggningar med både ECR och EFD. Situationen inför konstituerandet av parlamentsgrupperna på högerkanten är milt sagt komplex. Jag tänker här inte närmare beröra den påtänkta högerextrema/högerpopulistiska gruppen kring Front National (FN) och Geert Wilders PVV. Noteras kan dock att samtliga tre här nämnda partier i EFD i god tid bestämt avböjde att medverka i gruppen kring FN.

Mycket tyder på att EFD kommer att få avsevärda svårigheter att uppfylla minimikraven om 25 ledamöter från 7 olika länder vilket innebär att EFD kan komma att gå i graven. Då UKIP omöjligtvis kan sitta tillsammans med de brittiska konservativa i ECR innebär det i värsta fall att Nigel Farage och kompani står grupplösa i det nya parlamentet trots de sensationella valframgångarna i EU-valet. Striden och förhandlingarna står nu främst kring de nordiska partierna Dansk Folkeparti (4 ledamöter) Perussuomalaiset (2 ledamöter) samt nykomlingarna, det tyska Alternative fuer Deutschland (AfD) med 7 nya ledamöter och Belgiens största parti  Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) med 4 mandat.

Min inte alltför djärva gissning är att ECR kommer att vara framgångsrika i förhandlingarna och därmed skaffa sig en hyfsat stark position i förhållande till den största parlamentsgruppen EPP. Min förhoppning är även att Sverigedemokraterna står fast vid sitt uttalande om att förbli grupplösa om EFD skulle överleva men inte vara intresserade av SD. Någon möjlighet att ingå i ECR lär inte finnas denna mandatperiod för SD:s del. Front National och likasinnade partiers stöd för Ryssland och Vladimir Putin samt de geopolitiska spekulationerna kring ett Eurasien och en Eurasisk Union där Europa gör gemensam sak med Ryssland i kampen mot den amerikanska hegemonin må vara en gammal högerextrem våt dröm men finner absolut inget stöd hos de seriösa partier som gör anspråk på att ingå i ECR eller en eventuell ny EFD-grupp.

De ryska underrättelsetjänsterna har lagt relativt stor kraft på att bearbeta de kontinentala  partier som eventuellt kommer att ingå i den nya EU-gruppen som med stor sannolikhet kommer att konstitueras kring Front National. Propagandisterna och manipulatörerna i Moskva torde än så länge vara rätt nöjda med resultatet av sina operationer. Sverigedemokraterna gör klokt i att noga tänka igenom de säkerhetspolitiska överväganden som görs bland ansvarsfulla politiker inom Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och våra vänner i bland annat Storbritannien, Polen och Baltikum. Problematiken kring Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) måste också få en lösning innan årets slut.

 

 

 

Sannfinländarna i sannolik opposition

maj 12, 2011

Inför det stora utskottets möte nästa fredag och påföljande riksdagsbeslut i den portugisiska stödpaketsfrågan verkar nu de partipolitiska  positionerna i Finland klarna. Socialdemokraterna har igår gjort upp med moderaterna i Portugalfrågan, det innebär att den finländska förhandlingspositionen inför EMU-ländernas finansministermöte nästa måndag nu kommer att innehålla ett antal skärpta krav på Portugal, stabilitetsmekanismerna EFSM och ESM och de framtida spelreglerna för de finansiella marknaderna. Centerpartiet som redan tidigare beslutat sig för att gå i opposition efter valförlusten i riksdagsvalet är också med på tåget liksom det lilla Svenska Folkpartiet. För några timmar sedan anslöt sig även de gröna som tidigare vacklat hit och dit. Utgången i utskottet torde därför sluta i en 20 mot 5 votering. De fem i opposition utgörs av fyra sannfinländare samt en vänsterpartist. Hur den nya regeringen kommer att se ut är dock mer oklart förutom att kärnan kommer att bestå av (m)+ (S).

Sannfinländarna och partiledaren Timo Soini är och har varit benhårda motståndare till stödpaketet på 78 miljarder (euro!) och det är därför ganska svårt att föreställa sig hur en uppgörelse om en regeringsmedverkan skulle se ut. Soini kommenterar den uppkomna situationen under torsdagen. Lånegarantins svenska respektive finska andel motsvarar för övrigt en summa av omkring 110 euro per svensk och ca 200 euro per finländare. Att nerverna varit på helspänn i huvudsstäder och finansiella metropoler gav WSJ (Wall Street Journal) ett litet  exempel på igår då man gått in och ändrat i Timo Soinis redan publicerade op-ed artikel, en rättframm, bitsk och i allt väsentligt korrekt analys av den annalkande finansiella härdsmältan i Grekland, Portugal och Irland.  Det absurda är att till skillnad från ett privat pyramidspel kan den finansiella farsen teoretiskt fortgå under närmast obegränsad tid. Lyckligtvis sätter den politiska verkligheten snarare förr än senare stopp för en fortsatt ökad utlåning till, och därmed skuldsättning av de värst utsatta länderna. Skattebetalarna i ett antal övriga länder har trots allt fortfarande all anledning att oroa sig då fonderna framöver tryter och sanningens minut närmar sig. De finansiella aktörerna kommer att göra sitt yttersta för att vältra över hela bördan på det offentliga. Förste man till rakning och därmed rekonstruering är tveklöst de tidigare så ”påhittiga” grekerna, klockan tickar!

Onnittelut Timo Soinille,grattis!

april 18, 2011


Nedan det preliminära valresultatet presenterat av det finländska Justitiedepartementet. Svensk medias bevakning av Sannfinländarna och språkfrågan inför riksdagsvalet i Finland har rent allmänt präglats av överdrifter, osaklighet, okunnighet och ren skrämselpropaganda. Personer som borde veta bättre har t.o.m. dragit den horribla slutsatsen att Finland ändrat sin försvars- och säkerhetspolitiska inriktning därför att det någonstans framhållits att det kanske inte vore så dumt med en viss uppgradering av undervisningen i ryska, givetvis på frivillig grund!

Till de mer absurda påståendena här i Sverige inför valet hörde olika varianter på att EU faller samman och euron rasar, ja fan vet om inte hela världsekonomin är hotad vid sannfinländska framgångar. Och visst är EMU-projektet i allvarlig gungning vilket naturligtvis kommer att påverka EU-politiken i sin helhet men problematiken är inbyggd i den penningpolitiska konstruktionen från dess begynnelse. Liknande tongångar gjorde för övrigt sig gällande inför det svenska riksdagsvalet då en viss örhängesbeprydd finansminister hävdade att ett sverigedemokratiskt riksdagsinträde utgjorde ett allvarligt hot mot svensk ekonomi, ja vi har ju sett hur seriöst det resonemanget var.

Carl Bildt drog som vanligt sitt strå till stacken genom att på sitt sedvanligt arroganta sätt svamla om ”Ett Finland som skulle vända ryggen mot såväl Norden som Europa—. Partiledaren Timo Soini gav omedelbart svar på tal: Carl Bildt behöver inte vara rädd, men han behöver kanske bekanta sig med Sannfinländarnas program i lugn och ro!

Här och nu skall dock redan sägas att om Sannfinländarna hamnar i regeringsställning kommer partiet som ett profilerat oppositionsparti att ställas inför stora utmaningar, men som sagt lycka till!

Huvudsidan – RIKSDAGSVALET 17.4.2011Resultat – Hela landet

Hela landet
Sidan har uppdaterats 18.4.2011 Kl 0:35:59. Preliminär räkning är FÄRDIG.
Total röstningsprocent Röstningsprocent i hemlandet
67,3 70,4
Andel av röster Röster sammanlagt Ledamöter
% Ändring R-07 Ändring K-08 Antal Ändring R-07 Ändring K-08 Antal Ändring
Centern i Finland 15,8 -7,3 -4,3 463160 -177268 -50040 35 -16
Samlingspartiet 20,4 -1,9 -3,1 598369 -18472 -779 44 -6
Finlands Socialdemokratiska Parti 19,1 -2,3 -2,1 561049 -33145 +18927 42 -3
Vänsterförbundet 8,1 -0,7 -0,7 238473 -5823 +14303 14 -3
Gröna förbundet 7,2 -1,3 -1,7 212837 -21592 -15440 10 -5
Kristdemokraterna i Finland (KD) 4,0 -0,9 -0,2 118514 -16276 +11678 6 -1
Svenska folkpartiet i Finland 4,3 -0,3 -0,4 125865 -655 +5639 9 0
Sannfinländarna 19,0 +14,9 +13,6 559342 +447086 +421584 39 +34
Finlands Kommunistiska Parti 0,3 -0,4 -0,2 9375 -8902 -4611 0 0
Finlands seniorparti 0,1 -0,5 0,0 3183 -13532 +565 0 0
Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism 0,1 0,0 +0,1 1678 -329 +613 0 0
Finlands Arbetarparti FAP 0,1 0,0 +0,1 1874 +110 +1171 0 0
Självständighetspartiet 0,1 -0,1 0,0 3389 -2152 +1907 0 0
För de fattigas väl 0,0 -0,1 0,0 1326 -1195 +267 0 0
Piratpartiet 0,5 +0,5 +0,5 15164 +15164 +15164 0 0
Förändring 2011 0,3 +0,3 +0,3 7480 +7480 +7480 0 0
Frihetspartiet – Finlands framtid 0,1 +0,1 +0,1 4266 +4266 +4266 0 0
Övriga 0,4 -0,1 -2,0 11742 -846 -49927 1 0
Sammanlagt 2937086
Ogiltigförklarade röster 0,6 16891
Sammanlagt 2953977

Sannfinländarna på gång

maj 29, 2010

Det EU- och invandringskritiska partiet Sannfinländarna (Perussuomalaiset eller PS på finska) går kraftigt framåt i Taloustutkimus  senaste nationella opinionsundersökning i vårt östra grannland. Efter att ha presterat 4.1% i det senaste riksdagsvalet 2007 och 5.4% i kommunalvalet året därpå visar man nu upp ett väljarstöd på hela 9.6% med en felmarginal på 1.6 procentenheter, detta ett knappt år innan nästa års finländska riksdagsval. Partiledaren Timo Soini säger i en intervju för svenska YLE att populariteten beror på partiets konsekventa politik.

”Jag anser också att Greklandsfrågan haft stor betydelse för väljarstödet” säger Soini. Den finska delen av nödlånen till Grekland har liksom i Tyskland funnit ett begränsat folkligt stöd. Det finska centerpartiet är den stora förloraren i den senaste opinionsundersökningen och valfinansieringsoklarheterna har säkert även det påverkat siffrorna för centerpartiet med statsminister Vanhanen i spetsen.

Partiledaren Timo Soini får förhoppningsvis kröna drygt 30 års politiskt slit med synnerligen intressanta partiöverläggningar vid en eventuell valseger nästa år. Någon seger i förskott tas dock definitivt inte ut säger väl informerade källor inom partiet. Timo Soini representerar för tillfället Sannfinländarna i Europaparlamentet där man ingår i den nybildade The Europe for Freedom and Democracy Group (EFD). Det har varit tal om att kolumnisten och tillika forskaren vid den finländska försvarshögskolan Sampo Terho tar över Soinis plats i Europaparlamentet efter riksdagsvalet. Förhoppningsvis kan ett Sverigedemokratiskt riksdagsinträde öka intresset för och kontakterna med detta nationellt och konservativt sinnade finska parti.