Archive for the ‘Ryssland’ category

Tre kaxiga kretiner

mars 3, 2014

Rubriken syftar naturligtvis på det politiska omdömet.

”Normalt håller jag mig till socförsäkringen. Men J Åkesson i debatt gör att jag kräks!”

Kommentar: Sällar sig till raden av svenska generaldirektörer som gör häpnadsväckande infantila uttalanden. Tidigare tillförordnad (S)- märkt biträdande chef på SÄPO (!). Man undrar ju.

Bild

 

”Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar”, sade Fredrik Reinfeldt.

Kommentar: Statsministern legitimerar rysk irredentism! Pudlar genom att hänvisa till Obama. Visar på grundläggande utrikespolitiska kunskapsbrister.

 

”Nu sätter jah mitt hopp till Street art festivalen och hoppas på grym kvinnlig graffiti av och om kvinnor.”

Kommentar: Vänster-Ida bloggar. Har Legnemarkskan blivit rastafarian? Ingenting är omöjligt när det gäller Vänsterpartiets kulturrelativism. Svaret är naturligtvis att Vänsterpartiets stora påläggskalv tagit på sig sina radikalaste genusglasögon när hon retat upp sig på Jaume Plensas fantastiska skulptur ”House of Knowledge”.

Bild

Annonser

Vinterolympiaden i Sotji

juli 18, 2013

Låg och läste det senaste numret av Economist när jag fick ett SMS från en gammal bekant som satt på flygplatsen i Istanbul och väntade på ett plan som skulle ta honom vidare till Sotji för en affärsresa. Som av en händelse stötte jag några minuter senare på en intressant artikel i nämnda publikation som berörde eländet och miljardrullningen i den kommande vinter-OS orten vid Svarta havskusten med det subtropiska klimatet.

OS-projektet beräknades initialt uppgå till en kostnad av 12 miljarder dollar men idag är slutnotan beräknad till ca 50-60 miljarder dollar, i bästa fall. Grasserande korruption, häpnadsväckande kvalitetsbrister, miljöskandaler, storskaliga bedrägerier, arbetsmiljöproblem inklusive otaliga dödsfall och allvarliga skador samt en total nonchalans för den bofasta befolkningen karakteriserar president Putins största propagandasatsning någonsin.

Någon form av tillsynsmyndighet och upphandlingsenhet för infrastrukturprojekten är den statliga koncernen Olympstroy som fått svidande kritik för sitt agerande. Ett flertal polisutredningar har runnit ut i tomma intet medan oligarker och politruker fortsätter att berika sig på det mest skamlösa sätt, ungefär som under Sovjettiden men nu i ”statskapitalistisk” regi. Det mest kostsamma individuella projektet är en väg för 9 miljarder (!) dollar som förbinder kusten med bergen ovanför. Den ryska statsjärnvägen (!) med Vladimir Putins nära allierade och vän den tidigare KGB-generalen Vladimir Yakunin i spetsen lyckades mygla till sig den godbiten. En annan av Putins vänner sedan ungdomsåren Arkady Rotenberg har lyckats med bedriften att lägga beslag på kontrakt värda inte helt oansenliga 7,4 miljarder dollar, mer än den totala budgeten för vinterolympiaden i Vancouver!

Det långvariga muslimska och islamistiska upproret i Norra Kaukasus torde knappast lämna de ryska myndigheterna en lugn stund. Den ryska krigsmakten har förlorat flera hundra stupade bara det senaste året men OS-turisterna låter sig knappast skrämmas, inte förrän olyckan är framme men då brukar paniken snabbt bli dess större.

Den säkerhets- och försvarspolitiskt intresserade ställer sig säkert frågan hur detta eventuellt påverkar den pågående ryska upprustningen? Svaret torde med största sannolikhet vara att knappast något kan påverka den långsiktiga upprustningen av den ryska krigsmakten då den utgör en hörnsten i Rysslands strategiska plan för att återställa rikets ”rättmätiga anseende” i omvärldens men även den egna befolkningens ögon, och detta oavsett vad presidenten heter.

Det får mig osökt att än en gång förtvivlas över tillståndet i den svenska försvarsmakten. Vi bidrar på ett fullständigt oansvarigt sätt till instabilitet och ett säkerhetspolitiskt maktvakuum i Östersjöområdet. Omvärlden och våra grannländer förundras.

Rysk dödsspiral

december 30, 2011

De miserabla politiska, sociala- och ekonomiska förhållandena i Ryssland uppmärksammas med jämna mellanrum, den katastrofala demografiska utvecklingen hamnar ofta lite i skymundan. Den politiske analytikern och demografen Nicholas Eberstadt målar upp en minst sagt dyster bild över befolkningsutvecklingen i Ryssland sedan murens fall i det senaste numret av FA.  Hälsa, utbildningsväsende och familjebildning visar på så illavarslande trender att motsvarande förlopp under fredstid är svår att hitta i något annat land som befinner sig på ungefär samma utvecklingsnivå. Den negativa utvecklingen tog visserligen fart redan under Brezhnev-eran men födelseöverskottet låg fortfarande på ca 800000 ännu under slutet av 80-talet.

Enligt Rosstat, den ryska motsvarigheten till SCB, har det begravts 12,5 miljoner fler personer än antalet nyfödda sedan 1992. Befolkningen har under samma period minskat från 148,6 miljoner till 141,9 miljoner invånare. Skillnaden utgörs av invandring, främst från Kaukasien och Centralasien. Invandrarna, ofta muslimer, har generellt en högre nativitet. I Tjetjenien ligger födelsetalen på hela 3,3 födda per kvinna.  Vissa officiella amerikanska källor visar på ännu lägre uppskattningar av den totala befolkningsmängden.  Integrationsproblematiken i Ryssland är omfattande och genomgripande. Den förväntade livslängden för den vuxna befolkningen är idag lägre än för 50 år sedan. Siffrorna för unga män är ännu värre, den förväntade livslängden är 4 år lägre än motsvarande för två generationer sedan! Den förväntade livslängden för 15-åringar var år 2009 lägre än i Madagaskar, Eritrea, Jemen och Bangladesh! För den vuxna befolkningens lägre än i Sudan och Botswana.

Hälsotillståndet hos befolkningen är alarmerande, hjärt- och kärlsjukdomar, förgiftningar, självmord, dråp och trafikolyckor samt andra våldsamma olyckor har fullständigt exploderat. Alkoholvanor, rökning, matvanor och en synnerligen bristfällig preventiv sjukvård är en delförklaring. Eberstadt ger sig inte in i kulturella och psykosociala spekulationer men konstaterar att den ryska livsstilen är livsfarlig. Det ryska utbildningssystemet har havererat. God hälsa och hög utbildning brukar gå hand i hand, Ryssland utgör ett undantag. Trots att Rysslands andel av jordens befolkning med en universitetsutbildning eller motsvarande utgör 6% är andelen patent registrerade hos det amerikanska patent och-registreringsverket endast 0,1%. Kvalitetsproblemen omfattar alla utbildningsnivåer inte minst högskole-och universitetsväsendet. Enligt OECD-statistik är läskunnigheten bland ryska studenter lägre än bland turkiska studenter. Turkiet ligger nära botten i OECD-rankingen. Skilsmässofrekvensen ligger på rekordnivåer och statistiken samt inte minst den inofficiella uppskattningen över fosterhemsbarn, ”omhändertagna” och hemlösa  barn är hårresande.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия

Nicholas Eberstadts essä ger otaliga ytterligare statistiska exempel på de enorma svårigheter Ryssland står inför innan och om man överhuvudtaget skall kunna vända utvecklingen.  Ryssland ger kanske paradoxalt nog även anledning till en viss oro på det militära området. Atomvapenmakten Ryssland kan frestas att ta onödiga risker i en situation där den globala maktbalansen har förskjutits till dess nackdel. Ungdomskullarnas kraftiga minskning innebär att man inte kommer att kunna uppehålla nuvarande truppnivåer. Värnpliktssystemet är extremt impopulärt inte minst på grund av de usla förhållandena för de flesta inkallade. Den ryska försvarsindustrin tappar kontinuerligt i konkurrenskraft och utvecklingskapacitet, Moskva förbereder sig i praktiken för att utkämpa morgondagens krig med gårdagens vapen.

Med tanke på sakernas tillstånd inom det svenska försvaret och nedrustningen i Europa finns det dock knappast anledning att känna någon tillfredställelse över utvecklingen i Ryssland, snarare tvärtom! Vladimir Putin har med dagens mått mätt i alla avseenden inneburit en katastrof för Ryssland, redan för drygt tio år sedan uttryckte han en farhåga om att: ”— vi står inför hotet att bli en senil nation”. Putin har själv i högsta grad bidragit till att hotet idag är högst verkligt, frågan är vem eller vilka som skall förmå vända den utvecklingen? Välstånd och demokrati förefaller mer avlägset än på länge.

Med denna dystopiska ryska framtidsvision passar jag även på att önska eventuella läsare samt partivänner och sympatisörer ett gott nytt år!