Archive for the ‘MENA’ category

Egypten i blickfånget

augusti 18, 2013

Medias roll och ansvar i skapandet av medborgarnas- och undersåtarnas syn på omvärlden är betydande. Den relativt omfattande svenska rapporteringen från- och bevakningen av Egypten under de senaste årets tumultartade politiska omvälvningar har allvarliga brister. Med få undantag är det som vanligt genom journalistkårens egna oftast lätt liberalt vänsterpräglade och ack så svenska värderingar man analyserar, förstår och betygsätter omvärlden.

Bild

Idag är turisterna blott ett minne!

Ett typexempel är det senaste årets utveckling i Egypten där en bristande och mer djupgående kunskap om Egyptens historia och dess kultur kombinerat med överdrivna förhoppningar om en liberal utveckling, i sin tur delvis baserad på en totalt felaktig bedömning av de politiska maktförhållandena i landet. Det är ytterst sällan man får se eller höra svenska journalister som sökt sig mer än ett stenkast från Tahirtorgets twittrande liberaler. Problemet är förstås att dessa liberaler tidvis utgör en synlig och av svenska journalister idogt uppvaktad och intervjuad kategori människor men dock utgör de en liten del av Egyptens 85 miljoner människor där över en fjärdedel är analfabeter och en mycket stor del av befolkningen lever i svår fattigdom fjärran från de twittrande ungdomarna på Tahirtorget. Inte heller i övriga befolkningslager har liberalismen i västerländsk mening något djupare stöd.

Att Carl Bildt haft det politiskt svårt att förhålla sig till den egyptiska militärkuppen förvånar knappast men lite mer bör man ändå kunna kräva av en annars så ”principfast” och ”liberalt” sinnad samling journalister som sällan försummar att med darr på stämman använda orden demokrati eller demokratisk i var och varannan mening. Nu tog det flera dygn innan man lite försiktigtvis kallade en spade för en spade.

Nu skall ni inte tro att jag för en sekund sympatiserar med eller underskattar det Muslimska Brödraskapets uthållighet och långsiktiga mål att befrämja och stegvis flytta fram sina positioner inom alla för rörelsen relevanta områden och i alla länder där de är verksamma. Småningom skall alla förberedelser och allt arbete bana väg för införandet av ett islamistiskt styre i de länder där förutsättningarna är gynnsamma, och tiden den rätta. Bakslaget i Egypten är temporärt. Idag är det extremt svårt att sia om när tiden är mogen för ett nytt islamistiskt maktövertagande i en eller annan form. Sharialagstiftning och ytterst ett globalt kalifat är givetvis det slutgiltiga målet för brödraskapet liksom för alla islamistiska rörelser värda sitt salt. Att svenska och en del andra västerländska journalister haft en förkärlek för att kalla brödraskapet ”moderat” framstår idag som skrattretande, och är bara ännu ett i en lång rad av exempel på misstolkningar och missbedömningar av islam och islamismen grundade i lika delar ignorans som önsketänkande.

Ett lästips till den hågade är den modiga och kunniga franska feministen och journalisten Caroline Fourest, som på ett både underhållande och initierat sätt avslöjar Tariq Ramadans och brödraskapets illistiga och manipulativa intriger i Västeuropa. Alltför många journalister lät sig också (villigt) duperas av den charmige akademikern och vältalige språkbegåvningen Ramadan. Boken har titeln: ”Brother Tariq-The Doublespeak of Tariq Ramadan” ( Encounter Books 2008). Ramadan är dotterson till brödraskapets grundare Hassan Al-Banna och Tariqs far Said Ramadan banade väg för brödraskapets etablering i Europa.

Detta blogginlägg skulle egentligen handlat lite mer om den genomkorrupta och i militära sammanhang totalt inkompetenta egyptiska armén, som lite tillspetsat blott duger till att berika sig själv och tortera samt ha livet av mer eller mindre obeväpnade civila. Mer om detta i nästa blogginlägg. Brödraskapet eller armén, det är närmast som att välja mellan pest och kolera i moraliskt hänseende. Men som Israelvän tål det verkligen att fundera över vilka konsekvenser det tilltagande sekteristiska våldet i regionen och ett eventuellt, blotta tanken förskräcker, inbördeskrig i Egypten skulle få för Mellanösterns enda demokrati. I Jerusalem torde man knappast sörja Mursiregimens fall men frågan är om militären förmår skapa den stabilitet som krävs för att vända den katastrofala ekonomiska utvecklingen i landet. Mycket talar för att militärjuntan vare sig har incitament eller den kompetens som krävs.

Konsekvenserna för svensk del vid en total egyptisk kollaps torde närmast beröra turismen samt vårt förvånansvärt blygsamma handelsutbyte med Mellanösterns folkrikaste nation. Invandringen till Sverige från Egypten skulle förstås olyckligtvis öka mycket kraftigt vid ovannämnda scenario. Vad gäller Sveriges export till MENA-länderna ligger Saudiarabien i topp med ett exportvärde på 11,8 miljarder kronor följt av Förenade Arabemiraten (5,3 miljarder) och Israel (3,3 miljarder). Bland de 49 främsta exportdestinationerna i denna kategori befinner sig även Algeriet, Marocko och Qatar. Importen från dessa länder undantaget Israel är försumbar.

Noterar även i förbifarten att den svenska exporten till den av kommunistpartiet ledda auktoritära jättenationen Kina uppgick till förhållandevis påvra 37,8 miljarder kronor förra året, dessutom hade vi ett betydande handelsunderskott. Exporten till Finland uppgick jämförelsevis samma år till 75,2 miljarder. Motsvarande siffror för våra två största exportdestinationer Tyskland respektive Norge var hela 114,6 samt 120,5 miljarder kronor! Mogna marknader förvisso, men med tanke på de enorma problem och utmaningar inom ett flertal avgörande områden som Kina står inför de närmaste decenniet finns det skäl att ha proportionerna klara för sig.

Vissa kommunalråd ser inga moln på den kinesiska himlen. ”Världens största ekonomi” är ett återkommande mantra i sammanhanget och mången är den företagare och politiker som låtit sig förföras av skyskraporna i Shanghai. Även om vi kan räkna med en stabil exporttillväxt till Kina ett antal år framöver så finns det som sagt anledning till en viss försiktighet.

 

 

Annonser