Archive for the ‘Kina’ category

Xi Jinping eller farbror Xi

september 28, 2014

Några rader om Kina och dess högste ledare president Xi Jinping. The Economist (20/9) har en intressant artikel kring en groende, eller rentav ganska långt gången personkult kring Xi. Sedan Deng Xiaoping kom till makten 1978 har det kollektiva ledarskapet betonats i Kinas högsta ledning.

66

Xi har brutit mönstret och uppträder snarast som en västerländsk politiker i förhållande till medierna. Fram träder en bild av en man av folket, även fru Peng Liyuan har fått träda fram i rampljuset, hon återfanns bl.a på Vanity Fair´s lista över de mest välklädda kvinnorna i världen. Ett helt team av mediefolk sköter presidentens image som kan sammanfattas ungefär så här, ”en man av folket, men också en visionär statsman”.

Öppenheten mot medierna gäller naturligtvis enbart den offentliga bilden, där de statskontrollerade medierna inte är sena att spela med. Xi har sänt ut ett klart och tydligt budskap till befolkningen, Kina är inte längre styrt av ett ansiktslöst parti, det är styrt av en och endast en man. Denne man har t.o.m fått ett smeknamn, Xi Dada eller farbror Xi.

Nedmonteringen av det kollektiva ledarskapet innebär i praktiken en grundläggande och djuplodande förändring i hur Kina styrs. Bakom den förändrade och förhållandevis glättiga mediebilden har Xi stärkt sin ställning över eliten genom ett antal betydelsefulla åtgärder. Politbyråns innersta krets har skurits ned från nio till sju personer. Det finns inte längre någon inom politbyrån som är exklusivt ansvarig för den inre säkerheten. Xi har även tagit kommandot över ett antal tunga kommitteér. Han ser personligen till översynen av, och reformer inom krigsmakt, cybersäkerhet och finansväsende, men även övergripande regeringsreformer, för att nämna några av de viktigaste institutionerna.

Den skenbara öppenheten mot medierna har som sagt på intet sätt påverkat hemlighetsmakeriet kring partiet och dess elit. President Xi har sedan han tog över som ledare inte givit en enda presskonferens om inrikespolitiken, inte gett en endaste intervju, och slagit till hårt mot all inre opposition. Greppet om internet är ”tightare” än någonsin.

För min del noterar jag att den stora frågan om den kommunistiska enpartistaten på sikt kan förenas med en ekonomisk utvecklingsnivå av hög internationell klass, måste besvaras med ett otvetydigt nej. Kina kommer fortfarande att ha en kraftig men sakta vikande tillväxt under överskådlig framtid, men kommer inte att kunna mäta sig med mer ekonomiskt framgångsrika länder, detta givetvis i ett BNP/GDP per capita perspektiv.

KInas GDP per capita korrigerad för köpkraft är enligt IMF (2013) 9894 US-dollar, enligt Världsbanken (2011-2013) 11904 och enligt CIA 9800 US-dollar, vilket resulterar i platserna 93 och 84 respektive 97 på rankinglistorna för år 2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28PPP%29_per_capita

Annonser