Archive for the ‘Islam’ category

Islamismen engagerar

februari 13, 2011

Nedanstående artikel publicerades denna gång både i Borås Tidnings pappersupplaga och nätversionen. Kommentarerna lät inte vänta på sig med det sedvanliga inslaget av några förvirrade representanter för den radikala vänsterns politiska schamanism.

Islamismen är ett växande problem

Invandringen till Sverige och Borås fortsätter med oförminskad kraft. De preliminära siffrorna för 2010 visar på en bruttoinvandring om nära 100000 individer. Borås andel av de utrikesfödda ligger rejält över riksgenomsnittet och fortsätter att öka, detta gäller i synnerhet andelen med utomeuropeisk bakgrund. Siffrorna för de utrikesföddas födelseland fluktuerar från år till år men den sammantagna invandringen från länder med en nära nog uteslutande eller med en till övervägande del muslimsk befolkning är explosionsartad. Irakiernas antal har exempelvis ökat från ca 10000 år 1990 till ca 120000 år 2009 varav en minoritet är kristna. Av världens uppskattningsvis 1,3-1,5 miljarder muslimer har kanske 500000 sin hemvist i Sverige. Bland dessa finns hela skalan från sekulära muslimer till ett relativt litet antal våldsinriktade jihadister. Den intressanta utvecklingen nu och på lite längre sikt sker dock bland den svåruppskattade men troligtvis rätt omfattande gruppen av traditionella eller ortodoxa, vad som lite missvisande brukar kallas för ”moderata” muslimer som vill leva helt eller delvis enligt muslimsk sharia-lagstiftning och de bokstavstroende islamisterna som bidar sin tid och där sharia-lagarna är det enda rättesnöret och överordnad all svensk och västerländsk lagstiftning.                                                                                                                                                                                                                                                                   Beräkningar av antalet islamister bland världens alla muslimer varierar kraftigt mellan länder och regioner men 5%-10% skulle kunna betecknas som en realistisk uppskattning vilket skulle innebära ca 65-150 miljoner individer som omfattas av tron på teokrati som den enda rätta styrelseformen. Om man skulle använda sig av siffran 2% för Sveriges del skulle det motsvara ca 10000 radikala muslimer vars avsky för den västerländska pluralismen och den politiska parlamentarismen är svårbegriplig för de flesta svenskar. Det handlar alltså inte om ett ytterst litet fåtal som våra kulturradikala och liberala apologeter för att inte tala om vissa flitigt i media förekommande s.k. islamologer upprepar med en papegojas envishet. Den senaste veckan har BT uppmärksammat en av de mest problematiska grupperna av muslimska invandrare i samband med en delvis hemligstämplad rapport författad av kriminalunderrättelsetjänsten (KUT). Jag tänker inte spekulera i Borås-somaliernas kopplingar till Al Shabaab eller andra militanta islamiströrelser men noteras kan att somalierna i Sverige och Borås är en av de snabbast växande invandrargrupperna.

Enligt SCB uppgick de utrikesfödda somalierna till 1441 år 1990 för att öka till 31734 år 2009, nettoökningen för år 2010 uppskattas till ungefär 6000-7000 individer. I Borås närmar vi oss 1000 utrikes födda somalier inom några år, de Sverigefödda oräknat. Betecknande för den ändrade karaktären på invandringen till Sverige och Borås är att det endast flyttade in 39 personer från övriga Norden till Borås år 2009 medan somaliernas antal var 151! Även fruktsamhetstalen är generellt högre inom den muslimska befolkningsgruppen, inom den somaliska är den skyhög jämfört men den genomsnittliga för 15-49 åriga kvinnor bosatta i Sverige.

Somalierna i Borås och Sverige tillhör en av de svagaste befolkningsgrupperna i alla hänseenden och framtidsutsikterna för somalierna liksom för många andra kulturellt avlägsna befolkningsgrupper ter sig mycket dyster. Även om mycket tid och skattepengar även fortsättningsvis kommer att satsas på dessa och andra grupper torde aldrig så många utbildningsinsatser, jämställdhetsplaner eller saluhallar förhindra ett växande utanförskap med de mycket allvarliga långsiktiga risker detta medför. Malmö och Södertälje utgör varnande exempel! De utrikesfödda är kraftigt överrepresenterade beträffande arbetslöshet, sysselsättning och förtidspensioneringar och har en generellt lägre utbildningsnivå. Debatten kring invandrares över- och underrepresentation i olika sammanhang handlar oftast om strukturella samt socioekonomiska faktorer.  Skillnaderna mellan olika etniska grupper är mycket stora härvidlag. Viktiga kulturella förklaringsmodeller till olika etniska populationers framgångar eller tillkortakommanden i sina nya hemländer debatteras tyvärr alltför sällan i Sverige. Det är i vilket fall nu milt sagt hög tid att införa en restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik i Sverige och dessutom så fort som möjligt fasa ut den dödfödda multikulturalistiska ideologin.

Krister Maconi  Kommunstyrelseledamot (SD)

Annonser

Ortodox islam, islamister och en vänsteroppositionell

april 9, 2010

Poeten och skriftställaren Benno Barnard med ett fläckfritt förflutet i det ”vänsterliberala” belgiska kulturetablissemanget erkänner att han tidigare missbedömt ortodox islam eller överhuvudtaget alla någorlunda logiska tolkningar av sharia-baserad islam och dess förenlighet med västerländsk demokrati och pluralism. Tilläggas skall att Benno Barnard knappast skulle ha någon möjlighet att hålla ett islamkritiskt föredrag vid något svenskt lärosäte. En inbjudan från exempelvis Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet vore ju något av en sensation.

Inlägget nedan med bifogade länkar är lånat från vladtepesblog.com.

Ripped wholesale from the Gates of Vienna, this is an important post. A Belgium leftist who openly called Philip Dewinter a racist for years, sings in a different key and a different mode now.

Now, the post from Gates of Vienna:

by Baron Bodissey

“I have called Filip Dewinter a fascist for twenty years. I was wrong. The fascists are with the Muslims. Dewinter thus had always been right. And this is from an old leftist boy such as myself.”

— Benno Barnard

Our Flemish correspondent VH reported on Thursday about the silencing of Benno Barnard at the University of Antwerp. Dr. Barnard was about to give a lecture on the differences between Islam and Christianity, but loud shouting and threats from a crowd of young Muslims forced the cancellation of his talk.

VH has compiled a follow-up report about the incident from miscellaneous Dutch-language sources. First, a translated interview with Benno Barnard from De Standaard.

“This was the best lecture I ever could have given”

by Nikolas Vanhecke

Q: The title of the lecture that you intended to give in the University of Antwerp reads “Long live God, down with Allah.” The lecture is primarily about the Judeo-Christian tradition. Why did you choose that title?
A: Obviously, in the title I make use of the rhetorical technique of the provocation. A characteristic of the Judeo-Christian tradition is debate. This interaction goes back to the Old Testament and led to the Enlightenment, humanism and democracy. Provocation is the clearest form of disagreement. Our entire culture exists because of that.Islam does not know that debate. To clarify the difference, I switch on the metaphor of Allah.
Q: In other words, the Islam is an undemocratic religion.
A: The real Islam does not know the possibility of democratization. There are democratically sound Muslims, but they do not stick to the strict rules of Islam. Sharia is described in the Quran, and it is those laws the real Islam preaches.There is a quote from Kemal Ataturk: “Islam, that absurd theology of an immoral Bedouin, is a rotting corpse which poisons our lives.” And I can give you still more such as this from unexpected sources who criticize Islam. Secularization is in violation of Islam, as it emerged from Mecca and Medina.

And all that nonsense about the real Islam, you can study at the University of Antwerp in the context of active pluralism. Some of the members of Sharia4Belgium are studying at the UA. That way they also found out about the lecture. Or did you think it is followed outside the university?

Q: Would you have preferred to have given your reading or do you find the incident stronger than your lecture?
A: That was the best lecture I could give. I speak two sentences and get no further because they start roaring ‘Allahu akhbar’. Welcome to the future! By their action they have formulated a part of my thesis.
Q: In 2004, along with other writers, you called on people not to vote for the (then) Vlaams Blok. Last year you agreed with Filip Dewinter in his criticism of Islam. What has changed you?
A: “I have studied Islam thoroughly, by reading the Koran but also by reading other books. Nowadays I think Filip Dewinter is a prophet. I always called him a racist, but had blinders on then. He understood very early what the true nature of Sharia is. As a Belgicist, though, I am not a lover of Vlaams Belang [VB strives for an independent Flanders—translator].”
Q: What are you then?
A: I have often called myself a left-wing conservative. I advocate a leftist emancipation. Many leftist people are actually right-wing without knowing it. From a misunderstanding of social reality they support Muslims. Then at a certain point you get feminists who defend the burka. Education has been ruined by a mistaken equal opportunities policy of the Social Democrats. I am the opposite of a racist.This whole story is in theory the most harmful of all for moderate Muslims. One of the police officers yesterday [Wednesday March 31] was a Muslim, and he was abused as a traitor.
Q: Were you actually warned beforehand that protection would be needed?
A: The police had contacted the university. Their safety unit had noticed messages on the website Sharia4Belgium and also knew that the group “Youth for Islam” was calling via SMS for the boycott.
Q: Were you still shocked by the incident?
A: What do you think? At that moment it seems so unrealistic that it is exactly as if you are watching yourself on television. In retrospect it only begins to dawn. Luckily I had bodyguards, otherwise I would not be able to speak to anyone today.
Next, an article from Nieuwsblad:
– – – – – – – –

Benno Barnard “delighted” with actions of radical Muslims

“This was my best lecture ever,” writer Benno Barnard responds cynically to the radical Muslim youth who Wednesday night in Antwerp tried to silence him. “They have proven that my criticism of Islam is justified.”

[…]

After minutes-long shouting of abuse the room was cleared and the lecture was canceled. “An affront to free expression”, the organizer Jurgen Slembrouck calls it. “I’m dreadfully upset by it. The public knew that after the reading they could put forward their questions and critical comments. But we were held hostage by radical youths, who also the besmirched the reputation of moderate Muslims. I can only hope that many Muslims stand up and say they don’t want such a thing happening in their name.”

Sleeping leftists

Barnard has few illusions in this area. The Dutch writer had already been particularly critical towards Islam, and this has only sharpened his views. “The Christian and Jewish tradition is one of tolerance. Islam doesn’t preach tolerance, but violence. And a moderate Islam does not exist. Of course there are opposing forces within the Muslim community. But they only exist because many Muslims have no knowledge of their own religion. My lecture was to be about all that. A somewhat dull, academic text actually. But it was my best lecture ever, as those extreme youth have proved my point.”

The author hopes “that all those sleeping leftists, as I also once was myself, now wake up and acknowledge the intolerance of Islam”. “Regarding the dangers of Islam, Filip Dewinter is a prophet. The man has been right for twenty years. It is surely unacceptable that in 2010 in Belgium you need police protection because you dare to express criticism of Islam.”

VH adds:

Benno Barnard repeats his opinion of Filip Dewinter in the newspaper Gazet van Antwerpen [reprinted on the front page of this Friday’s edition]: “I have called Filip Dewinter a fascist for twenty years. I was wrong. The fascists are with the Muslims. Dewinter thus had always been right. And this is from an old leftist boy such as myself.”

Updates from Belgian/Dutch papers:

The attack by Muslims on the writer Benno Barnard makes for a lot of turmoil in Belgium. Barnard has [again] received threats since Wednesday, but he did not want to give details about that. “I do not like being at the center of a sandal,” he said.

The incident has provoked strong reactions. “The right to freedom of expression is a pillar in our society,” said Minister of Internal Affairs Annemie Turtelboom. She let it be known that she will have the website [sharia4belgium] permanently watched. Offences will be passed on to the judiciary. The website was no longer online this Friday.

Antwerp Mayor Patrick Janssens [SP.a; Flemish Socialist Party] has filed a lawsuit against the radical Muslim organization Sharia4Belgium. “The mayor is supposed to ensure that the law is respected in his city. This includes the right to free speech. This is a symbolic case that must be promptly responded to. I have commissioned the legal department of the city to examine what we can do against it.

Barnard has nothing good to say about the Rector of the University of Antwerp. “The man said that my view is extreme. They defend Sharia and then I am extreme?” The Dutch writer found it “an odd experience, thirty Salafi youth who hysterically at me came up to me while screaming ‘Allahu akhbar’. They also said ‘kaaskop’ [‘cheese-head’] and ‘vieze Hollander’ [‘filthy Dutchman’]. In that respect they are perfectly integrated.”

Geert Wilders inställda tal

mars 17, 2009

Deportationen av den holländske parlamentarikern och islamkritikern Geert Wilders i februari väckte starka reaktioner i både Holland och Storbritannien. Den holländske premiärministern överlämnade en protest till sin brittiske kollega och upprördheten har även i övrigt varit stor bland holländska parlamentariker och folk i gemen. Även i  Storbritannien har kritiken mot avvisningsbeslutet varit hård. Tunga instanser och debattörer ifrågasätter nu på allvar riskerna och konsekvenserna av att ständigt ge efter för högljudda särintressen och minoritetsgrupper som i skydd av en till statsideologi upphöjd mångkulturalism flyttar fram sina positioner. Rättstaten och det öppna samhället upplever en tid av allvarliga utmaningar. Fallet Wilders är bara ytterligare ett i en lång rad av exempel på inskränkningar i de rättigheter vi tagit för givna under lång tid. Den politiska klassen har gått vilse och retirerat från en juridisk och politisk tradition som är oumbärlig ifall vi vill värna rättstaten och den västerländska demokratin.

Jag delar inte Wilders åsikter i allt, t.ex. kravet på ett förbud av koranen. Geert Wilders tal går heller knappast till historien som något av de större eller mer minnesvärda, men det är så att säga beside the point, talet är viktigt av andra skäl. Att Wilders tal inte skulle rymmas inom ramen för yttrandefrihetens gränser är absurt, dess gränser måste dras med stor försiktighet och återhållsamhet. Här följer i vilket fall den för ständiga dödshot utsatte och med ett stort mått av civilkurage försedde holländske parlamentsledamotens inställda tal:

The House of Lords Speech: What Wilders Would Have Said If Britain Allowed Free Speech

From the International Free Press Society website:

Below is the text of the address that Dutch parliamentarian Geert Wilders was invited to deliver at the House of Lords on Thursday, February 12, 2009. Instead of making this address and showing his film Fitna, he was detained by UK immigration officials on his arrival at London Heathrow airport and sent back to the Netherlands as a risk to “public security
.

Ladies and gentlemen, thank you very much.

Thank you for inviting me. Thank you Lord Pearson and Lady Cox for showing Fitna [see it here], and for your gracious invitation. While others look away, you seem to understand the true tradition of your country, and a flag that still stands for freedom.

This is no ordinary place. This is not just one of England’s tourist attractions. This is a sacred place. This is the mother of all Parliaments, and I am deeply humbled to speak before you.

The Houses of Parliament is where Winston Churchill stood firm, and warned – all throughout the 1930’s – for the dangers looming. Most of the time he stood alone.

In 1982 President Reagan came to the House of Commons, where he did a speech very few people liked. Reagan called upon the West to reject communism and defend freedom. He introduced a phrase: ‘evil empire’. Reagan’s speech stands out as a clarion call to preserve our liberties. I quote: If history teaches anything, it teaches self-delusion in the face of unpleasant facts is folly.

What Reagan meant is that you cannot run away from history, you cannot escape the dangers of ideologies that are out to destroy you. Denial is no option.

Communism was indeed left on the ash heap of history, just as Reagan predicted in his speech in the House of Commons. He lived to see the Berlin Wall coming down, just as Churchill witnessed the implosion of national-socialism.

Today, I come before you to warn of another great threat. It is called Islam. It poses as a religion, but its goals are very worldly: world domination, holy war, sharia law, the end of the separation of church and state, the end of democracy. It is not a religion, it is a political ideology. It demands your respect, but has no respect for you.

There might be moderate Muslims, but there is no moderate Islam. Islam will never change, because it is built on two rocks that are forever, two fundamental beliefs that will never change, and will never go away. First, there is Quran, Allah’s personal word, uncreated, forever, with orders that need to be fulfilled regardless of place or time. And second, there is al-insal al-kamil, the perfect man, Muhammad the role model, whose deeds are to be imitated by all Muslims. And since Muhammad was a warlord and a conqueror we know what to expect.

Islam means submission, so there cannot be any mistake about it’s goal. That’s a given. The question is whether the British people, with its glorious past, is longing for that submission.

We see Islam taking off in the West at an incredible speed. The United Kingdom has seen a rapid growth of the number of Muslims. Over the last ten years, the Muslim population has grown ten times as fast as the rest of society. This has put an enormous pressure on society. Thanks to British politicians who have forgotten about Winston Churchill, the English now have taken the path of least resistance. They give up. They give in.

Thank you very much for letting me into the country. I received a letter from the Secretary of State for the Home Department, kindly disinviting me. I would threaten community relations, and therefore public security in the UK, the letter stated.

For a moment I feared that I would be refused entrance. But I was confident the British government would never sacrifice free speech because of fear of Islam. Britannia rules the waves, and Islam will never rule Britain, so I was confident the Border Agency would let me through. And after all, you have invited stranger creatures than me. Two years ago the House of Commons welcomed Mahmoud Suliman Ahmed Abu Rideh, linked to Al Qaeda. He was invited to Westminster by Lord Ahmed, who met him at Regent’s Park mosque three weeks before. Mr. Rideh, suspected of being a money man for terror groups, was given a SECURITY sticker for his Parliamentary visit.

Well, if you let in this man, than an elected politician from a fellow EU country surely is welcome here too. By letting me speak today you show that Mr Churchill’s spirit is still very much alive. And you prove that the European Union truly is working; the free movement of persons is still one of the pillars of the European project.

But there is still much work to be done. Britain seems to have become a country ruled by fear. A country where civil servants cancel Christmas celebrations to please Muslims. A country where Sharia Courts are part of the legal system. A country where Islamic organizations asked to stop the commemoration of the Holocaust. A country where a primary school cancels a Christmas nativity play because it interfered with an Islamic festival. A country where a school removes the words Christmas and Easter from their calendar so as not to offend Muslims. A country where a teacher punishes two students for refusing to pray to Allah as part of their religious education class. A country where elected members of a town council are told not to eat during daylight hours in town hall meetings during the Ramadan. A country that excels in its hatred of Israel, still the only democracy in the Middle-East. A country whose capitol is becoming ‘Londonistan.’

I would not qualify myself as a free man. Four and a half years ago I lost my freedom. I am under guard permanently, courtesy to those who prefer violence to debate. But for the leftist fan club of Islam, that is not enough. They started a legal procedure against me. Three weeks ago the Amsterdam Court of Appeals ordered my criminal prosecution for making Fitna and for my views on Islam. I committed what George Orwell called a ‘thought crime.’

You might have seen my name on Fitna’s credit role, but I am not really responsible for that movie. It was made for me. It was actually produced by Muslim extremists, the Quran and Islam itself. If Fitna is considered ‘hate speech,’ then how would the Court qualify the Quran, with all it’s calls for violence, and hatred against women and Jews?

Mr. Churchill himself compared the Quran to Adolf Hitler’s Mein Kampf. Well, I did exactly the same, and that is what they are prosecuting me for.

I wonder if the UK ever put Mr. Churchill on trail.

The Court’s decision and the letter I received form the Secretary of State for the Home Department are two major victories for all those who detest freedom of speech. They are doing Islam’s dirty work. Sharia by proxy. The differences between Saudi Arabia and Jordan on one hand, and Holland and Britain are blurring. Europe is now on the fast track of becoming Eurabia. That is apparently the price we have to pay for the project of mass immigration, and the multicultural project.

Ladies and gentlemen, the dearest of our many freedoms is under attack. In Europe, freedom of speech is no longer a given. What we once considered a natural component of our existence is now something we again have to fight for. That is what is at stake. Whether or not I end up in jail is not the most pressing issue. The question is: Will free speech be put behind bars?

We have to defend freedom of speech.

For the generation of my parents the word ‘London’ is synonymous with hope and freedom. When my country was occupied by the national-socialists the BBC offered a daily glimpse of hope, in the darkness of Nazi tyranny. Millions of my country men listened to it, illegally. The words ‘This Is London’ were a symbol for a better world coming soon. If only the British and Canadian and American soldiers were here.

What will be transmitted forty years from now? Will it still be ‘This Is London’? Or will it be ‘this is Londonistan’? Will it bring us hope, or will it signal the values of Mecca and Medina? Will Britain offer submission or perseverance? Freedom or slavery?

The choice is ours.

Ladies and gentlemen,

We will never apologize for being free. We will never give in. We will never surrender.

Freedom must prevail, and freedom will prevail.

Thank you very much.

Geert Wilders MP
Chairman, Party for Freedom (PVV)
The Netherlands