Archive for the ‘Feminismen’ category

Den rasande teaterregissören

november 17, 2013

Borås kulturella sandlådespektakel kulminerade förmodligen under den gångna veckan då den rosenrasande demonregissören Monica Wilderoth sammanfattade sin syn på Borås Stads kulturetablissemang på Sveriges Televisions debattsida. Några dagar tidigare hade Turteaterns tidigare Scummanifestregissör Erik Holmström i ren desperation klättrat upp på Kulturhusets tak och hängt ut en banderoll till stöd för Wilderoth. Ett ”statement” kallade Holmström tilltaget, kulturchefen Eva-Lotta Franzen polisanmälde, men lovade sedan att dra tillbaka anmälan. Lite oklart hur resonemanget gått i dom högkulturella kretsarna.

Bild

Holmström och Wilderoth har bl.a det gemensamt att de bägge är produkter av Teaterhögskolan i Malmö och ägnar sig åt samhällskritisk ”underhållning” samt delar en brinnande radikalfeministisk syn på samhället och dess struktur. Här har vi alltså att göra med ett par riktiga genusestradörer av rang!

Monica Wilderoth, nu lyckligtvis tillbaka i nöjesmetropolen Malmö försökte innan debattinläggets publicering i SvT pungslå Borås Tidning (BT) på fem tusenlappar för samma alster. Kulturredaktör Lena Kvist på BT var måttligt road efter att tidigare med näbbar och klor ha försvarat Wilderoth och den sparkade teaterchefen Gugge Sandström. Sandström, som skulle efterträda Wilderoth hann bara vara chef någon dag innan han fick gå. Ja jag vet, är ni inte från Borås så är det lite svårt att hänga med i den här farsen men förhoppningsvis kan det hela väl i bästa fall ligga till grund för en hyfsad lokalrevy så småningom.

Tillbaka till det Wilderothska utspelet. Den mycket långa debattdrapan har onekligen ett visst underhållningsvärde, tonen är både ytterst aggressiv och bitter, men knappast saklig. Sammanfattningsvis hävdar vår teaterguru i förskingringen att kulturförvaltningen befinner sig i ett stadium av total dysfunktion. Kulturnämndens ordförande Bengt Wahlgren (FP) och den tidigare nämnde kulturchefen Eva-Lotta Franzen är föga lämpade för uppgiften, ja faktum är att det nog inte går att hitta två människor mindre lämpade för uppgiften! Franzen är dock möjligtvis inte totalt oduglig då —”hon kanske är en riktig iller på att arkivera papper”!

Monica Wilderoth anser sig stå för bildning och kultur, Borås Kulturförvaltning däremot sägs stå för krass kommersialism och geschäft! En värre arrogans och maktfullkomlighet får man leta efter, rena härdsmältan låter teateroraklet vidare meddela. Dessutom vågar hon minsann ta ansvar för både klass, kön och etnicitet! Wilderoth anser sig rent av demoniserad av Borås Stads kulturansvariga och konstaterar att kulturförvaltningens ledning inte är något mindre än en demokratins dödgrävare!

Jag höll nästan på att glömma det, kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S), som mig veterligen aldrig yttrat ett ont ord om feminismen, radikal eller inte, får sig också en släng av sleven. Olssons karakteriseras som en person som lever i en total brist på insikt! Teaterregissören låter avslutningsvis meddela att om det inte varit för henne så hade boråsarna aldrig fått möjlighet att bevittna det postmoderna eposet SNÖVIT OCH SJU MIFFON, och att det enda anständiga är om samtliga dysfunktionella avsätts omgående!

Borås kan ju faktiskt vara smått underhållande ibland, men det verkar ju nästan krävas lite Solana-inspirerad genusradikalism för att få fart på teaterdebatten i knallestaden. Jag vill även nämna att 13 av stadens kulturchefer och kulturpersoner med rätta offentligt gått ut och försvarat sin ledning.

Annonser

Schymans unga stormtrupper i aktion

oktober 4, 2013

Organisationen Unga Feminister ägnade sig härom dagen åt lite kreativ politisk opinionsbildning genom att klä ett antal statyer med banderoller och feministiska symboler. Tilltaget väckte naturligtvis berättigad uppmärksamhet i en välvilligt inställd journalistkår. Feminism och miljöfrågor väcker som bekant mycket starka sympatier i den svenska journalistkåren.

Unga Feminister är en medlemsgrupp och samarbetsorganisation till det radikalfeministiska partiet Feministiskt Initiativ (FI). Partiet grundades av den välkände tidigare kommunistiske revolutionären, sedermera VPK- och Vänsterpolitikern Gudrun Schyman och den om möjligt än mer ökände tokstollen och radikalfeministen, den finländska professorskan (!) Tiina Rosenberg. Ja ibland får man verkligen skämmas för sina landsmän.

Bild

Schyman, här fotograferad i en absurd ”solidaritetsaktion” för islamister.

Att kalla organisationen för Unga Feminister och inte officiellt utgöra FI:s ungdomsförbund är för övrigt ett smart sätt att på känt frontorganisationsmanér inte direkt förknippas med moderorganisationen. Det verkar ju fungera väl hos en okunnig allmänhet och en i stort okunnig journalistkår.

Själv valde jag för ovanlighetens skull att polisanmäla tilltaget i Borås. Att behöva se diverse Schyman inspirerade rosa banderoller upphängda framför stadshuset (eller annorstädes) är ju inget mer sansade personer vill uppleva. Principfrågan, om huruvida denna typ av politisk manifestation, där man olovligt utnyttjar stadens egendom, kränker den konstnärliga integriteten och i mitt tycke skräpar ner det offentliga rummet, är laglig eller ej, eventuellt rentav brottslig, är väl värd att pröva och inte minst debattera.

Västnytt, Radio Sjuhärad och Borås Tidning uppmärksammade polisanmälan. Nämnas kan att den unge journalisten och feministen Maria Hansson gjorde ett bra hantverk då hon intervjuade mig, övriga slarvade en del.

Man behöver för övrigt knappast fundera över vilka reaktioner exempelvis en liknande nationalistisk eller annan politiskt inkorrekt manifestation hade väckt i det mediala etablissemanget. Det skulle förstås resulterat i ett ryggradsmässigt ramaskri bland de ”rättänkande”. Solklart, är att de ansvariga i Borås Stad knappast ser med alltför blida ögon på tilltaget. Fritt fram för allsköns politiska eller andra manifestationer och ”utsmyckningar” hade möjligtvis tilltalat mer radikala vänster- och miljöpartister men vore naturligtvis helt oacceptabelt.

Kulturnämndens folkpartistiske ordförande Bengt Wahlgren visade gott omdöme och tog starkt avstånd från tilltaget. Detsamma kan väl föga förvånande knappast sägas om stadens radikalfeministiske ikon, den vänsterpartistiske kommunstyrelseledamoten tillika partistyrelseledamoten Ida Legnemark som i ett blogginlägg ondgjorde sig över min person och mitt ohämmade försvar av de ”patriarkala strukturerna”. Äkta maken, den inte fullt lika begåvade fullmäktigeledamoten (V) Friedrich Legnemark, sekunderade i vanlig ordning i ett av sina återkommande twitterflöden av lätt diarréliknande karaktär.

Borås post-marxistiska teaterchef lämnar lyckligtvis staden för gott!

september 13, 2013

”Det är porr. Det är hårt. Det är mega supersize marshmallows.” (En teaterchef twittrar)

De senaste dagarna har vi kulturintresserade nåtts av den goda nyheten att Borås teaterchef Monica Wilderoth har tagit sitt pick och pack samt sagt upp sig, då hon enligt media ”haft svårt att enas med sina chefer”. Wilderoth försökte pracka på publiken sin  postmoderna cocktail av radikal normupplösning baserad på gängse förvirrade ”teorier” i feministisk och post-strukturalistisk anda. Teaterpubliken verkar för det mesta ha reagerat sunt, publiksiffrorna dalade.

Den ende som offentligt vågat försvara den avgående teaterchefen är skådespelerskan Elin Bornell som blir lycksalig och alldeles till sig i — då hon berättar att Monica Wilderoth som en sista ”välgärning” lyckats locka den för sin uppsättning av SCUM-manifestet ökände regissören Erik Holmström till Borås. Bäva månde den traditionellt sinnade.

Monica Wilderoth hade enligt egen utsago för avsikt att föra in teatern i en samtida diskurs med plats för begrepp som klass, kön och etnicitet. Att kulturetablissemanget i Borås annat än i undantagsfall vågar rida spärr mot det samtida postmoderna flummet är och förblir nog tyvärr rent önsketänkade, om inte annat så lär Kulturkontorets bl.a. Marie-Louise Weise garantera att de radikala rösterna även fortsättningsvis har en plattform för att torgföra sina nihilistiska och obscena idéer.

Borås stadsteater presenterar och låter meddela:

Bild

Samtalet ”Förlåtelse eller vedergällning” på Kulturhuset med
Monica Wilderoth på måndag den 16 september är tyvärr inställt.

 

Den stora kärleksdagen

maj 26, 2013

Kvalitetstidningen GT/Expressen presenterade idag sin Superguide till helgens festivaler i Göteborg. Ett strålande tillfälle för alla rättroende och rättänkande att ge patriarkatet en rejäl spark i skrevet och rasera könsmaktsordningen för gott! Låt er förföras och hänföras  av kärleksbudskapet och erotikens skönhet och innerlighet. Varmt välkomna!

Först ut, I regi av Vänsterpartiet och dess feministiska stormtrupper:

Lördag:

”DEN STORA KÄRLEKSDAGEN”

Startar: 10.00.

Plats: Trädgårdsföreningen.

Vad: Det kommer erbjudas drop in-vigslar, förnyelse av äktenskapslöften, kärlekslöften för sambor, speed-dejting, och andra sätt att manifestera sin kärlek.

”KALASFITTAN”

Startar: 10.00.

Plats: Lilla Växthuset (Trädgårdsföreningen)

Vad: Med humor och satir ligger fokus i Minna Svenssons teckningarpå feminism, antirasism och motkultur i allmänhet för att synliggöra och ta piss på samhällets patriarkala maktstrukturer.

”THE CLIT IS THE SHIT”

Startar: 10.00.

Plats: Lilla Växthuset (Trädgårdsföreningen).

Vad: Utställningen The clit is the shit vill synliggöra fittan, dess skönhet, variation och möjligheter. The clit is the shit är att sprida fittstolthet och fittpositiva budskap.

Patriarkatets svurna fiender

september 23, 2011

Fullmäktige i Borås sammanträdde som vanligt under torsdagskvällen och jag passade då på att yttra några inledande ord om den famösa CEMR-deklarationen (en EU-deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå) och den handlingsplan baserad på sagda deklaration som en tvärpolitisk arbetsgrupp bestående av representanter för de rödgröna samt alliansen tagit fram. Föga förvånande väckte mitt blygsamma anförande allmän indignation i fullmäktigeförsamlingen och den politiska korrekthetens led samt ett sedvanligt twitterflöde av förgrymmade mer eller mindre förvirrade och radikala rödgröna webkombattanter varav vissa sällan eller aldrig brukar våga sig upp i talarstolen. Det är uppenbarligen lite lättare med spydigheter via twittret. Att ett visst kommunalråd med miljöambitioner fortsatt tillhör det lokala twitterflödets intellektuella fördumningsspjutspets är väl inte ägnat att förvåna men att kommunfullmäktiges andre vice ordförande, den tidigare riksdagsledamoten (!) Ann-Marie Ekström (FP) inte alltid i alla avseenden uppvisar den värdighet och det balanserade uppträdande som man kanske har anledning att förvänta sig av en presidiemedlem även när det gäller ett så känslomässigt fängslande ämne som Sverigedemokraterna och dess representanter är lite tråkigt.

Vad föranledde då denna förnyade känslostorm bland många fullmäktigeledamöter? Jo några korta rader jag klottrat ned på en fusklapp strax innan mötet där jag betonade att Sverige idag präglas av modernitet och sekularisering och där mångkulturalism, feminism och kulturrelativism utgör betydande byggstenar i ett kulturradikalt samhällsklimat där den sociala ingenjörskonsten därmed ges nya möjligheter och firar nya ”triumfer” vilket ju tydligt manifesteras i CEMR-dokumentet. De Nya Moderaterna som inte blygs för att samarbeta med postmarxisterna i vänsterpartiet fick väl sig en släng av sleven som vanligt. Den korta civilisationskritiken och samhällsanalysen nämnde även lättkränktheten och offermentalitetens utbredning, diskrimineringsindustrins utbredning, fientligheten mot traditionella familjemönster och könsroller. Vem har för övrigt inte hört till leda hur ”stereotypa” könsroller måste bekämpas till varje pris oftast med rent absurda konsekvenser för både barn och vuxna. Jag vill minnas att jag avslutade med några ord om att vi befinner oss i den terapeutiska staten och i en social experimentverkstad. Några av de mera udda invändningarna och anförandena eller replikerna stod partistyrelseledamoten Ida Legnemark (V) för då hon med grötmyndig stämma påpekade att CEMR-deklarationen minsann var ett EU-dokument och EU var ju inte känt för vare sig radikalfeminism eller marxism och därmed (underförstått) var det befängt att ifrågasätta dess legitimitet. Omedvetet rolig var även moderaten som av någon konstig anledning tog tillfället i akt att berömma och försvara DDR-regimens förmenta progressivitet på jämställdhetsområdet samt det socialdemokratiska kommunalrådet som stod för lite inlindat bildningsförakt och raljerade mad att hon inte begrep någonting, bäst så kanske. Till sist någonting glädjande, två av de moderata fullmäktigeledamöterna, den andre dessutom en yngre kvinna i karriären visade på att inte alla alliansföreträdare fallit i farstun för tidsandans och kollektivismens mera banala men nog så destruktiva yttringar, fast nog handlar det lite grann om en gnutta mod och integritet också.

I voteringen åkte vi på moppe med 64 röster för, två nedlagda, två frånvarande och fem SD-röster för det sunda förnuftet. I kommunstyrelsens SD-reservation stod följande att läsa:

Sverigedemokraterna reserverar sig mot Kommunstyrelsens beslut att anta programmet för jämställdhet 2011-2014 för genomförande av CEMR-deklarationen då handlingsplanen baseras på ett dokument med starka inslag av radikalfeminism. Handlingsplan och deklaration utgör en del i ett större, brett anlagt, och sedan länge pågående socialiseringsprojekt med tydlig vänsterprägel.

Krister Maconi (SD)

Feministiskt forum i medieskugga

februari 26, 2009

feminist2009-års upplaga av Feministiskt Forum verkade ha märkbart svårt att locka mediernas intresse, förhoppningsvis förhöll det sig på samma sätt vad anbelangar antalet besökare. Evenemanget,  ett kvasivetenskapligt systerarrangemang till Socialistiskt Forum är ett årligt återkommande jippo i ABF-huset på Sveavägen. Bägge arrangemangen  kan i viss utsträckning betraktas som socialdemokratiska försök att kooptera de vänsterextrema och radikalfeministiska rörelserna.

Denna den konspirativa offermentalitetens absurda helgmanifestation lockade förutom en salig blandning representanter för bitterfittefeminismen även en och annan outsider. Att Totalförsvarets forskningsinstitut låter sig representeras i det här sammanhanget av Annika Carlsson-Kanyama är ytterligare ett exempel på försvarsmaktens långtgående intellektuella förflackning, senast manifesterat i större skala genom Bi Puranens hårt kritiserade och numera lyckligtvis avbrutna genusprojekt vilket kostade skattebetalarna 100 (!) miljoner kronor. Någon av de alltför många skrivbordsgeneralerna har mig veterligen inte behövt ta något ansvar för fiaskot, men slöseriet lade förstås ytterligare sten på börda för ett redan hårt prövat försvar.

Det yttersta ansvaret  för stolligheterna vilar på nuvarande ”borgerliga” och tidigare socialdemokratiska regeringar vilka medvetet och i vissa fall  omedvetet genomför ett samhällspolitiskt experiment som i sin dårskap och destruktivitet redan fått mycket allvarliga konsekvenser. Kombinationen av mångkulturalismen och statsfeminismen är ett veritabelt grundskott mot den västerländska kulturen. Dagens ”borgerlighet” bjuder föga om något motstånd, socialdemokratin är förlorad, mot en kulturradikalism förankrad i högskole och universitetsvärld och med ett  starkt inflytande över en behjälplig offentlig byråkrati och statsapparat. Dekonstruktion, relativiserering och delegitimering är de medel som används för att bekämpa traditionella kunskaps och moralbegrepp, familjemönster och religiösa yttringar.

Vilka godbitar bjöd då årets upplaga av feministforum på? En hel del vill jag påstå. Vad sägs om Flitiga filippiner och lata turkar -föreställningar om etnicitet, Vad tillför ekofeminismen-särart, mysticism eller materiens återupprättelse och klimatsyntes? Tråkigt? The Kuchus of Uganda då? Ett gäng radikala HBT-aktivister i glada upptåg i Idi Amins gamla trakter. Eller, Vilka kroppar får plats i den feministiska kampen? En panel bestående av trans-, funkis- och queeraktiva antirasistiska feminister diskuterar kampmetoder.  För den med ett krav på omedelbar behovstillfredställelse fanns feministisk speeddating att tillgå. OBS! För alla typer av kontakter! Häng med den utopistiska Queeris-gruppen.

Om jag skojar? Nej det är faktiskt sant, i regi av ABF-Stockholm, Vänsterpartiet, ROKS, RFSL, SSU, Svenska FN-förbundet (!) samt en hel del andra skattefinansierade ”folkrörelser”. Missade ni årets upplaga, trodde väl det, men misströsta ej, vi ses hos ABF (Arbetarnas bildningsförbund) nästa år istället, valåret 2010!