Archive for the ‘EU’ category

Dansk dynamit och ett sverigedemokratiskt dilemma

maj 28, 2014

För andra gången på raken blev Dansk Folkepartis (DF) EU-parlamentariker Morten Messerschmidt EU-valets absoluta nordiska röstkung. Den 33-årige Messerschmidt samlade ihop otroliga 465758 röster vilket utgjorde ca 76% (!) av samtliga Dansk Folkepartis röster och mer än Venstres totala röstandel. För tillfället sitter Morten i Bryssel och förhandlar med European Conservatives and Reformists Group (ECR). Där befinner sig även Sannfinländarnas (PS) partiledare Timo Soini tillsammans med omvalde EU-parlamentsledamoten Sampo Terho samt nyvalde Jussi Halla-aho. Samtliga finländare är akademiker med hög kompetens och adekvata språkkunskaper för att kunna göra sig själv och partiet rättvisa i internationella sammanhang.

Bild

Messerschmidt har besökt Finland och Sannfinländarna vid ett flertal tillfällen och förhållandet till inte minst Timo Soini är mycket gott. Nämnas kan att den välkände EU-skeptikern och Torypolitikern Daniel Hannan besökte Helsingfors och Sannfinländarna tidigare i vår. Jag hade själv tillfälle och förmånen att få träffa den ytterst begåvade engelsmannen vid ett längre besök i London för ett antal år sedan.

För tillfället sitter både danskar och finländare i EU-parlamentsgruppen Europe of Freedom and Democracy (EFD) under ledning av UKIP och Nigel Farage. Enligt uppgifter i dagens Helsingin Sanomat håller finländarna intensiva överläggningar med både ECR och EFD. Situationen inför konstituerandet av parlamentsgrupperna på högerkanten är milt sagt komplex. Jag tänker här inte närmare beröra den påtänkta högerextrema/högerpopulistiska gruppen kring Front National (FN) och Geert Wilders PVV. Noteras kan dock att samtliga tre här nämnda partier i EFD i god tid bestämt avböjde att medverka i gruppen kring FN.

Mycket tyder på att EFD kommer att få avsevärda svårigheter att uppfylla minimikraven om 25 ledamöter från 7 olika länder vilket innebär att EFD kan komma att gå i graven. Då UKIP omöjligtvis kan sitta tillsammans med de brittiska konservativa i ECR innebär det i värsta fall att Nigel Farage och kompani står grupplösa i det nya parlamentet trots de sensationella valframgångarna i EU-valet. Striden och förhandlingarna står nu främst kring de nordiska partierna Dansk Folkeparti (4 ledamöter) Perussuomalaiset (2 ledamöter) samt nykomlingarna, det tyska Alternative fuer Deutschland (AfD) med 7 nya ledamöter och Belgiens största parti  Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) med 4 mandat.

Min inte alltför djärva gissning är att ECR kommer att vara framgångsrika i förhandlingarna och därmed skaffa sig en hyfsat stark position i förhållande till den största parlamentsgruppen EPP. Min förhoppning är även att Sverigedemokraterna står fast vid sitt uttalande om att förbli grupplösa om EFD skulle överleva men inte vara intresserade av SD. Någon möjlighet att ingå i ECR lär inte finnas denna mandatperiod för SD:s del. Front National och likasinnade partiers stöd för Ryssland och Vladimir Putin samt de geopolitiska spekulationerna kring ett Eurasien och en Eurasisk Union där Europa gör gemensam sak med Ryssland i kampen mot den amerikanska hegemonin må vara en gammal högerextrem våt dröm men finner absolut inget stöd hos de seriösa partier som gör anspråk på att ingå i ECR eller en eventuell ny EFD-grupp.

De ryska underrättelsetjänsterna har lagt relativt stor kraft på att bearbeta de kontinentala  partier som eventuellt kommer att ingå i den nya EU-gruppen som med stor sannolikhet kommer att konstitueras kring Front National. Propagandisterna och manipulatörerna i Moskva torde än så länge vara rätt nöjda med resultatet av sina operationer. Sverigedemokraterna gör klokt i att noga tänka igenom de säkerhetspolitiska överväganden som görs bland ansvarsfulla politiker inom Dansk Folkeparti, Sannfinländarna och våra vänner i bland annat Storbritannien, Polen och Baltikum. Problematiken kring Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) måste också få en lösning innan årets slut.

 

 

 

Annonser

Rättsstaten Rumänien

april 24, 2010

Utrikespolitiken tenderar att föra en relativt undanskymd roll i den partipolitiska debatten, än mer så inför en stundande valkampanj. Världen står dock inte stilla och inom den Europeiska Unionen fortsätter arbetet bland politiker och den anonyma massan av tjänstemän oförtrutet mot ett fördjupat samarbete i enlighet med Lissabonfördraget. Detta sker till stor del  inom ramen för den ”nationella politiken” men därom tycks en stor del av befolkningen vara mer eller mindre omedveten.

I skymundan av den annalkande grekiska statskollapsen, mer därom i nästa blogginlägg, sker det märkliga saker i Greve Draculas gamla hemtrakter. När två av EU:s mest korrupta stater, Rumänien och Bulgarien beviljades inträde i unionen varnade många, även EU-vänliga krafter för att dessa länder inte var mogna ett sådant steg. Kritiken var mångfacetterad men just korruptionen tilldrog sig den största uppmärksamheten. Kritikerna kan nu så här drygt tre år senare sägas ha fått rätt i det mesta.

Sverigedemokraterna är för inrättandet av en svensk författningsdomstol. Argumenten för en sådan är många och goda. I Rumänien fungerar dock författningsdomstolen inte som en självständig institutionell byggkloss präglad av integritet och oväld. Maktdelning har förbytts i maktkoncentration hos en korrupt elit. För att komma till rätta med den utbredda korruptionen och den organiserade brottsligheten i Rumänien inrättades med hjälp av EU en statlig byrå (ANI) för att ta itu med problematiken. Verksamheten har fungerat någorlunda tillfredställande och ses definitivt som en nagel i ögat på ljusskygga representanter för politiker och statsetablissemang men starka spänningar råder t.o.m. i förhållande till tillsynsmyndigheten.

I detta genompolitiserade, korrupta och svårgenomlysta politiska klimat har nu landets författningsdomstol beslutat sig för att vingklippa den enda någorlunda fungerande brottsbekämpande institutionen (ANI) genom att förklara dess viktigaste juridiska redskap för icke-konstitutionellt. Oavsett starka misstankar om bedrägeri och korruption behöver exempelvis inte politiker i Rumänien enligt författningsdomstolen längre redogöra för hur privata förmögenheter har uppkommit. Till saken hör att 7 (!) av den rumänska författningsdomstolens 9 ledamöter är under utredning av nämnda brottsbekämpande myndighet. Ord som kastrering och ”smärre statskupp” har använts i Rumänien för att beskriva händelseförloppet. Begreppet statskupp torde vara att skjuta över målet men att händelserna i Rumänien bara utgör ytterligare ett exempel på i vilket uselt politiskt sällskap Sverige har hamnat i samband med vårt EU-medlemskap är bara alltför uppenbart.

Sverigedemokraterna kräver i sin valplattform ett omedelbart utträde ur den Europeiska Unionen och ett nej till ett turkiskt medlemskap. Att befinna sig i samma unionssällskap som Rumänien och Bulgarien känns väl knappast alltför aptitligt det heller inte minst mot bakgrund av att dessa bägge länder gör anspråk på ett Schengen-inträde nästa år. Var det någon som ropade gränskontroll?! Författningsdomstol är fortfarande en bra idé men vi skall i så fall rikta blickarna mot den tyska författningsdomstolen för inspiration, den rumänska verkar snarast inspirerad av Greve Draculas mindre sympatiska drag.

Sverige blott en delstat i den Europeiska unionen

maj 31, 2009

Endast några få hinder återstår nu för den europeiska makteliten att avverka innan den nya EU-konstitutionen kan träda i kraft. Överklagandet av Lissabonfördraget till den tyska konstitutionsdomstolen får snart sitt avgörande. Tyvärr anser den juridiska expertisen att domstolens ledamöter knappast kommer att bifalla överklagandet. Den irländska regeringen och EU-etablissemanget tar inga chanser, Irland kommer därför att beviljas ett antal permanenta undantag inför höstens nya folkomröstning. Ett exempel på manipulation och bristande demokratiskt sinnelag om något. Den irländska befolkningen röstade ju som bekant mot makthavarnas uttalade vilja för ett år sedan. Det kan i sammanhanget konstateras att svenska regeringar aldrig sökt några permanenta undantag vare sig under medlemskapsförhandlingarna 1994 eller därefter. Vid ett irländskt ja i folkomröstningen torde även den polske presidenten falla till föga och Tjeckien utgör inte längre något reellt hinder mot en slutgiltig ratificering och ett ikraftträdande av en ny alleuropeisk grundlag.

Den nya grundlagen innebär en omfattande och avgörande maktförskjutning mot en federal superstat, ett Europas förenta stater. Lissabonfördraget säger uttryckligen att man är fast besluten att övergå i en ny fas i den europeiska integrationsprocessen. Med Lissabonfördraget blir EU nu en juridisk person med rätt att teckna avtal med tredje land, dessa avtal skall vara bindande för institutionerna och unionens medlemsländer. Att äventyra unionens mål eller åsidosätta unionens värden kan få allvarliga konsekvenser för ett enskilt medlemsland. Europarätten är överordnad svensk nationell rätt, det nya fördraget innebär dessutom en kraftig inskränkning av vetorätten i ministerrådet. Europeiska rådets ordförande får ej inneha ett nationellt mandat! EU får kraftigt utökade befogenheter på det kriminalpolitiska, det civil och det straffrättsliga området. Europol och den samordnande myndigheten Eurojusts mandat och gränsöverskridande arbete kommer att omfatta en mängd nya områden, i slutändan hägrar en paneuropeisk poliskår. En ny gemensam utrikes och säkerhetspolitik som omfattar en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik med ett gemensamt militärt försvar som yttersta målsättning, är även det en del av den nya grundlagen. Allt detta och mycket mer finns att läsa i Lissabonfördraget.

Genom den svenska riksdagens förhastade godkännande av fördraget riskerar nu den svenska nationalstaten att relegeras till blott en delstat i en federalistisk övernationell europeisk union. Det är med sorg i hjärtat och med allvarliga farhågor som Sverigedemokraterna (SD) nu bevittnar avvecklingen av Sverige som självständig nation. Den 7 juni lägger förhoppningsvis alla nationellt sinnade sin röst på SD i Europavalet.

En sorgens dag

maj 6, 2009

Den tjeckiska senaten ratificerade idag Lissabonfördraget med röstsiffrorna 54-25. En känd europaparlamentariker, vi kan kalla honom BCD,  tidigare salongsrevolutionär numera skattefinansierad  gåslever och tryffelradikal par exellance hävdar idag i utländsk press att omröstningsresultatet  kan vara ett resultat av otillbörlig påverkan, eller för att tala klarspråk, bestickning, av ett antal tjeckiska senatorer i syfte att garantera en ja-seger i omröstningen. BCD hävdar vidare att det inte råder någon tvekan om att Kommissionen besitter de ekonomiska resurser som krävs för att köpa ett tillräckligt antal senatorer. BCD spär på de minst sagt häpnadsväckande anklagelserna med att hänvisa till tidigare exempel  då tjeckiska senatorer låtit sig köpas i olika sammanhang, detta i en intervju med nyhetsbyrån AFP.  Kommissionen hänger sig åt den här typen av agerande från tid till annan,  korruptionen är endemisk inom både Kommission och Parlament avslutar den framstående europaparlamentarikern intervjun.

Ja vad kan man annat säga än att detta är ju närmast otroligt, kan det röra sig om ett skämt måntro?

Junilistan bildar ny grupp med irländsk miljonär?

april 6, 2009

Junilistans Sören Wibe, numera även President för för det av EU finansierade transnationella partiet EU Democrats (EUD) hävdar ånyo, denna gång i en intervju med en tidning specialiserad på EU-frågor att han i januari tackade nej till ett samgående med den irländske miljonären Declan Ganleys Libertas. Ganley har tidigare förnekat detta.  Den nya skapelsen skulle gått till val under namnet Junilistan-Libertas. Libertas som senare på ett aggressivt sätt försökt värva anställda och kandidater från Junilistan erbjöd Junilistan en miljon euro vid ett eventuellt samgående. Representanter för Libertas hävdade att partiet har 70 miljoner euro till sitt förfogande och mer är på gång.

Sören Wibe avslöjar nu också, för första gången, i samma intervju, att EUD där Junilistan ingår kanske bildar en ny grupp tillsammans med Libertas i Europaparlamentet efter valet den 7 juni.  Wibe förvånas dock över att Ganley inte presenterat något partiprogram ännu, trots löften. Noteras kan även att det råder betydande ideologiska skillnader mellan Ganley och Wibe i ett flertal frågor av vikt.

President Václav Klaus i Europaparlamentet

april 3, 2009

Politisk retorik i världsklass

mars 26, 2009