Liten ideologisk kompass till Sannfinländarna

Idag inleddes regeringsförhandlingar i Finland under ledning av blivande statsministern och centerledaren Juha Sipilä. Förutom Centerpartiet (KESK) utgörs övriga partier i förhandlingarna av Sannfinländarna (PS) och de finländska moderaterna, Kokoomus (KOK). Tilläggas kan att moderaterna i Finland formellt heter det Nationella Samlingspartiet.

Då okunskapen i Sverige bland både journalister och allmänhet är betydande beträffande Sannfinländarna gör jag här en översättning från nordens största morgontidning Helsingin Sanomat och dess valkompass inför det nyligen genomförda riksdagsvalet. I Riksdagsvalet erhöll (KESK) 49 mandat (PS) 38 och (Kok) 37 mandat. Dessa partier erhåller således en stabil majoritet, 124 mandat av riksdagens totalt 200 mandat. Den ideologiska kompassen ger även insyn i de övriga partiernas ståndpunkter och visar därmed även på skillnader och likheter i de blivande regeringspartiernas syn i viktiga politiska frågor.

Så här löd frågorna och så här svarade riksdagsledamöterna  i valkompassen (fritt översatt).

1. Finlands skuldsättning måste minska, även om det innebär nedskärningar i välfärdstjänster och förmåner.

KOK+KESK+PS 96%  KOK 100%  KESK93%  PS 94%

2. Höginkomsttagarnas inkomstbeskattning bör skärpas.

KOK+KESK+PS 55%  KOK 0%  KESK 65%  PS 66%

3. Finland behöver mer kärnkraft.

KOK+KESK+PS 58% KOK 84%  KESK 37%  PS 57%

4. Finland bör avstå från användningen av stenkol, torv och naturgas t.o.m. 2025.

KOK+KESK+PS 32%  KOK 32%  KESK 37%  PS26%

5. Finlands offentliga sektor är för stor och det finns anledning att minska den.

KOK+KESK+PS 89%  KOK 92%  KESK 81%  PS 94%

6. De obligatoriska studierna i svenska bör upphöra.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 54%  KESK 44%  PS 100%

7. Kraven på att ta emot ett erbjudet jobb bör skärpas.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 89%  KESK 84%  PS 54%

8. Om personen innehar en förmögenhet, bör denna användas för att bekosta vårdtjänster under ålderdomen.

KOK+KESK+PS 43%  KOK 27%  KESK 47%  PS 57%

9. Restauranger med alkoholtillstånd bör ha friare öppettider.

KOK+KESK+PS 64%  KOK 86%  KESK 495  PS 60%

10. Antalet kommuner bör minskas kraftigt, om nödvändigt med tvång.

KOK+KESK+PS 16%  KOK 41%  KESK 2%  PS 6%

11. Företagen borde kunna betala lägre löner än vad kollektivavtalen stipulerar.

KOK+KESK+PS 39%  KOK 68%  KESK 28%  PS 23%

12. Hela Finland bör vara bebott och staten bekosta detta med skattemedel.

KOK+KESK+PS 77%  KOK 51%  KESK 95%  PS 83%

13. I samband med SOTE-reformen (social-och hälsovårdsreform) borde privata hälsovårdstjänster

jämställas med offentliga.

KOK+KESK+PS 65%  KOK 100%  KESK 58%  PS 37%

14. Kommunerna borde själva få tillhandahålla social-och hälsovårdstjänster, och SOTE-reformen

får inte begränsa deras möjligheter till detta i allt för hög utsträckning.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 46%  KESK 56%  PS 91%

15. Taxi borde få konkurrera fritt om kunderna utan att staten reglerar priser eller antalet taxitillstånd.

KOK+KESK+PS 26%  KOK 41%  KESK 12%  PS 29%

16. EU-medlemskapet innebär fler fördelar än nackdelar för Finland.

KOK+KESK+PS 67% KOK 100%  KESK 91%  PS 3%

17. Regeringen beslöt att Finland ställer sig utanför uppgörelsen om en transaktionsskatt som ingåtts

av en grupp EU-länder. Borde Finland ansluta sig till denna överenskommelse.

KOK+KESK+PS 11%  KOK 3%  KESK 19%  PS 11%

18. Finland borde under denna mandatperiod börja förbereda sig för en anslutning till Nato.

KOK+KESK+PS 31%  KOK 95%  KESK 2%  PS 0%

19. Försvarsmakten behöver en förstärkt budget.

KOK+KESK+PS 99%  KOK 97%  KESK 99%  PS 100%

20. Det görs nu en ”behovsprövning” av invandrade utanför EU- och EES-området, detta bör

man stå fast vid och ej underlätta arbetskraftsinvandringen.

KOK+KESK+PS 50%  KOK 24%  KESK 40%  PS 91%

21. Homo-och lesbiska par bör ha samma rättigheter som heteropar vad gäller äktenskap och adoptioner.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 73%  KESK 40%  PS 11%

22. Om staten erbjuder ett asylcenter i min hemkommun måste detta erbjudande godkännas.

KOK+KESK+PS 42%  KOK 57%  KESK 53%  PS 11%

23. Eleverna i skolan bemöts alltför kravlöst. Ökad disciplin skulle göra skolorna bättre.

KOK+KESK+PS 63%  KOK 65%  KESK 51%  PS 77%

24. Traditionella värderingar såsom hem, religion och fosterland utgör en go värdegrund för politiken.

KOK+KESK+PS 94%  KOK 92%  KESK 93%  PS 97%

25. Offentliga tjänster borde läggas ut på entreprenad i högre utsträckning för att tillhandahållas av privata företag.

KOK+KESK+PS 61%  KOK 100%  KESK 47%  PS 37%

26. Om det uppstår en situation där det blir nödvändigt att både skära i offentliga tjänster och sociala förmåner

eller höja skatten, är skattehöjningar ett bättre alternativ.

KOK+KESK+PS 19%  KOK 0%  KESK 28%  PS 26%

27. Vi måste acceptera stora inkomstskillnader för att människors begåvning och flit skall kunna belönas.

KOK+KESK+PS 52%  KOK+KESK+PS 52%  KOK 81%  KESK 35%  PS 43%

28. Nuvarande tjänster och sociala förmåner är på lång sikt allt för betungande för den offentliga ekonomin.

KOK+KESK+PS 70%  KOK 81%  KESK 56%  PS 77%

29. Ekonomisk tillväxt och skapande av fler jobb är viktigare än miljöhänsyn då dessa står i ett motsatsförhållande.

KOK+KESK+PS 46%  KOK 41%  KESK 37%  PS 63%

30. I all beslutsfattning borde man bedöma den miljömässiga påverkan och vid behov avstå från miljöskadliga projekt.

KOK+KESK+PS 69%  KOK 84%  KESK 72%  PS 49%

Kommenterar ej resultaten närmare då dessa talar för sig själv förutom att det står klart att partiernas riksdagsledamöter redovisarbetydande åsiktsskillnader i ett antal frågor. Hur detta påverkar det kommande regeringssamarbete återstår att se.

Annonser
Explore posts in the same categories: Sannfinländarna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: