Invandringens nettokostnader

Då mina debattinlägg i Borås Tidning sällan tycks återfinnas i nätupplagan får bloggen fungera som en (blygsam) kanal ut i cyberrymden. Denna debattreplik återfinns även i dagens pappersupplaga av BT:

 

Socialdemokraten Anders Österberg brinner för det mångkulturalistiska projektet. Till skillnad från vissa andra mera framträdande sossar förnekar han inte rent ut kostnaderna förknippade med den massiva invandringen till Sverige (ca 1,3 miljoner beviljade uppehållstillstånd sedan 1980). Istället väljer Österberg  att med emfas avfärda alla beräkningar kring den svenska invandring- och integrationspolitiken nettokostnader med följande milt sagt uppseendeväckande citat: ”Det säger sig självt att alla sådana beräkningar grundar sig i godtycke”! Partikamraternas påståenden om den lönsamma och nödvändiga invandringen skulle i så fall följaktligen och rimligtvis även det baseras på rent önsketänkande eller godtycke. Österberg håller sig heller inte för god för att i gängse socialdemokratisk stil anklaga Sverigedemokraterna för att fara med osanning beträffande invandringens kostnader. Att invandringen till Sverige inte lämpar sig för nationalekonomiska studier får nog avfärdas som ett synnerligen oblygt försök av min socialdemokratiska antagonist att osynliggöra invandringens negativa konsekvenser de senaste decennierna.

Jag ber åter att få hänvisa till professor Jan Ekberg som bl.a på Regeringens uppdrag utrett (ESO 2009:3) hur det förhåller sig med saken. Ekberg  anser att nettokostnaderna uppgår till ca 1,5-2% av BNP, detta i en relativt försiktig uppskattning. Docent Jan Tullberg har sedermera kritiserat denna utredning på ett antal punkter (Ekonomisk Debatt 1/2011) och kommit fram till att nettokostnaden för den förda politiken snarast uppgår till ca 2-2,5% av BNP, d.v.s ca 66-82,5 miljarder svenska kronor årligen! Detta är även de siffror som ledande sverigedemokrater återkommande använt sig av.

Forskning i både Danmark och Norge ger också indirekt stöd för slutsatsen att den förda invandrings- och integrationspolitiken i Sverige ur nationalekonomisk synvinkel knappast är att betrakta som någonting annat än ett massivt resursslöseri och ett totalt misslyckande. Avslutningsvis ett svar på frågan om man alls kan räkna ut lönsamheten för en grupp människor? Svaret är, självfallet! Politiker gör det ständigt både på statlig och kommunal nivå genom att använda sig av tillgänglig och adekvat expertis. Unga som gamla, arbetande eller arbetslösa och många andra grupper därtill får ständigt finna sig i att granskas ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, det hör det moderna samhället till och innebär absolut inte ett förringande eller förnekande av människovärdet som mer durkdrivna politiska propagandister vill få det till.

Att undandra oss invandrare från en liknande granskning vore märkligt och man får verkligen hoppas att forskningen på området även i Sverige intensifieras och fördjupas både ur ett kommunalt som nationellt perspektiv, goda och intressanta exempel från utlandet saknas inte. Genom att avfärda och bagatellisera resultaten av den forskning som trots allt bedrivits i Sverige medverkar Österberg medvetet till att befästa och cementera en politik som resulterat i ett massivt, växande och i hög grad invandringsrelaterat utanförskap.

 

Krister Maconi

Fullmäktigeledamot (SD)

Annonser
Explore posts in the same categories: Invandring

4 kommentarer på “Invandringens nettokostnader”


  1. Om man ser denna (Kostnad som lön i stället för bidrag). har vi många som kan sköta våra och sina gamla landsmän i både Åldringsvård och sjukvård. Tänk vad Sverige skulle bli både rent och trivsamt om det vore ett arbete med lön. Då slipper alla att gå och drälla omkring o reta resten av skattebetalarna. Textilriket skulle blomstra med att sälja miljontals nya arbetskläder och skatterna på löner skulle öka, alla skulle få något meningsfullt att göra.

  2. Gunnar Sandelin Says:

    Jan Tullberg anger invandringens årliga kostnader till 2.5 – 3 procent av BNP, nästan 100 miljarder. Nästan halva de totala utgifterna för hälso och sjukvård.

    • kristermaconi Says:

      Du har så rätt Gunnar! Som den försiktige general jag är kan vi då enas om att Tullberg uppskattar nettokostnaden till minst 2,5% av BNP. Har för övrigt läst dina väl skrivna debattartiklar med stor behållning och uppskattning. Mvh Krister Maconi


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: