Invandringsdebatt

Följande debattreplik publicerades den 9 december i Borås Tidning (BT). Då tidningens debattsida för tillfället inte är åtkomlig via webbupplagan visas debattrepliken även här:

Moderata villfarelser

Två representanter för Moderata ungdomsförbundet Jean Bosco Franklin och Carl-Mikael A. Teglund går till storms mot Sverigedemokraterna (SD) och dess partiledare Jimmie Åkesson i en stort uppslagen debattartikel den 4 december.
De bägge herrarna slår fast att SD inte begripit hur det kommer sig att Sverige blev rikt. Utmärkande för invandringen till Sverige mellan 1600 och 1900 är att invandrarna förutom att vara få till antalet i huvudsak utgjordes av en elit som koncentrerades till städerna och bruksorterna. Denna elit var naturligtvis sammantaget till stor gagn för Sverige som nation. År 1900 hade Sverige 35000 utlandsfödda, trettio år senare var siffran ca 61000. I bägge fallen var mer än hälften födda i ett annat nordiskt land. Under 1800-talet var andelen utlandsfödda inom befolkningen än lägre. Sverige förvandlades mellan åren 1870-1970 från fattigt jordbrukssamhälle till avancerad industrination och ett av världens rikaste länder. Denna position har vi inte förmått behålla trots mer än en fördubbling av den utlandsfödda befolkningen från dryga 600000 personer år 1980 till närmare 1,4 miljoner 30 år senare. År 1960 var andelen utlandsfödda fortfarande färre än 300000, de flesta nordbor. Skiftesreformer, folkskola, äganderättens lagfästande m.m. inte massinvandring gjorde Sverige rikt. Institutioner, innovationer och investeringar kommer även framöver att vara avgörande för den svenska välfärden.

Tillväxten i den svenska ekonomin låg under den s.k. guldåldern 1930-1975 på ca 3,2% att jämföra med tillväxttakten under perioden 1975-2005 då den låg på hälften, alltså ca 1,6%. Den förstnämnda perioden innefattade förvisso även en omfattande arbetskraftsinvandring under främst 50- och 60-talet då efterfrågan på arbetskraft var mycket stor inom stora delar av svenskt näringsliv. Majoriteten av den invandrade arbetskraften under dessa två decennier kom från våra nordiska grannländer, främst Finland. Idag är dock näringslivets behov och förutsättningar helt andra.
Ett genomgående tema i den moderata debattartikeln är att en fortsatt massinvandring är nödvändig för att garantera en tillräcklig ekonomisk tillväxt och möta den demografiska utmaningen. Faktum är att invandringen nu under flera decennier inneburit en samhällsekonomisk förlustaffär. Kostnaden brukar uppskattas till 1-2% av BNP d.v.s. kanske uppemot 500 miljarder eller mer enbart under den senaste 10-års perioden! Denna beräkning innefattar naturligtvis även alla de invandrare som försörjer sig som anställda eller egna företagare. Nämnas bör att andelen företagare i Sverige endast är marginellt högre bland de utlandsfödda trots påståenden om motsatsen, utbildningsnivån är lägre överlag och sysselsättningsgraden i alla regioner ligger på en skrämmande låg nivå! Andelen företagare säger också väldigt lite om företagandets karaktär, dess omfattning, förädlingsvärde eller tillväxt.
De unga moderaterna tillstår att ungdomsarbetslösheten ligger på en alldeles för hög nivå och jag kan väl tillägga att inte heller de totala arbetslöshetssiffrorna i Sverige ger någon anledning till självbelåtenhet hos alliansföreträdarna. Sverigedemokraterna intar en pragmatisk hållning till arbetslinje och arbetsrätt men att som alliansföreträdarna mest använda piskan och låta ersättningsnivåerna sjunka mot en europeisk bottennivå känns föga meningsfullt. SD är för ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital över nationsgränserna under väl reglerade och rättvisa former och bejakar en arbetskraftsinvandring av människor med absolut spetskompetens, högutbildade och omedelbart anställningsbara. Den nya lagen om arbetskraftsinvandring känns som dess raka motsats och är närmast att betrakta som ett totalt misslyckande men bör kanske snarast ses i ett större sammanhang där massinvandring och ett utbildningsväsende med stora brister befrämjar framväxten av ett låglöneproletariat som befäster ett redan mycket omfattande utanförskap. Att likt moderatungdomarna oroa sig för att den svenska arbetskraften skulle bli utvisad från Norge känns föga realistiskt och väcker nog snarare en viss muntration hos läsarna. Beträffande Diskrimineringsombudsmannen (DO) vore en omedelbar nedläggning en välgärning inte minst mot bakgrund av den allmänna kritik som ånyo riktats mot myndigheten.

Krister Maconi (SD)

Annonser
Explore posts in the same categories: Invandring

10 kommentarer på “Invandringsdebatt”


 1. Sen när vill Sverigedemokraterna minska utanförskapet? Ni har väl ganska tydligt visat i valrörelsen att ni vill se ett större utanförskap för framförallt de som har sin bakgrund från något annat land.

  Fast det är ju klart. Det kan man ju inte skriva för då skulle ju folk förstå att ni tycker att vissa människor är mindre värda för att de kommer någon annanstans ifrån.

  • kristermaconi Says:

   Hej Johan! Vi vill naturligtvis minska utanförskapet i sin helhet, vilket är svårt nog, att minska utanförskapet för den utlandsfödda utomeuropeiska delen och vissa grupper av 2-gen. inv. är extremt svårt. En mycket kraftig nedskärning utav inflyttningen av de utomeuropeiska kulturellt och religiöst avvikande befolkningsgrupperna är en absolut minimiförutsättning. P.S. Något större ansvar för den totalhavererade invandrings- och invandrarpolitiken tycks sossarna och (M) aldrig behöva ta. Mycket snack och sen väntar en hyfsad pension!


   • Problemet är ju inte att folk kommer hit utan att vi inte utnyttjar det faktumet att de kommer hit. Ifall man ser till att det finns bostäder och att vi inte tar bort alla offentliga jobb som vi egentligen behöver (t.ex. äldreomsorg osv.) så har vi kommit en bra bit på vägen.

    Ifall man kompletterar det med andra aktiva åtgärder för att lära dem svenska och gärna att man uppmuntrar folk att bosätta sig i glesbefolkade områden så kanske man tom. kan få fart på utflyttningskommunerna.

    Men att stänga gränserna, om än bara delvis, är en dålig idé.

   • kristermaconi Says:

    Hej igen! Du nämner egentligen endast de strukturella problemen, alltså arbets- och bostadsmarknad. Nog så viktigt, men dessa problem drabbar ju i princip alla som står till arbetsmarknadens förfogande eller söker en hyreslägenhet, alltså främst ”svaga grupper” alldeles oavsett invandrar- eller etnisk bakgrund. Den andra dimensionen är de kulturella och institutionella skillnaderna som är frapperande stora mellan olika invandrargrupper korrigerat för socioekonomisk bakgrund.

    Mvh KM
    P.S. Är smått allergisk mot begreppet aktiva åtgärder (påminner mig om den gamla onda tiden innan murens fall).

 2. Ks Says:

  Utmärkt inlägg Herr Maconi!

  Dock vill jag fråga hur det i övrigt står till med invandringskritiken ur ett kapitalistiskt perspektiv.

  För när man inte stöter på en sosse så stöter man på en moderat, alltså en kvasikapitalist eller kapitalist i övrigt som hävdar att invandringen gör landet rikare med härledning till USA. Du har fastslagit rätt befogat att dagens invandring inte gör landet rikare eller medborgarna mer identitetstillfredställda.

  Hur är det med de som då hänvisar till USA och deras rikedomar kopplat till invandringen, en större analys skulle behövas på det området. Dock får du räkna med att det blir svårt att uttrycka sig rumsrent på det planet då det ska ha varit en annan typ av invandring som USA hade, senare blev den annorlunda och tog emot folk från mer kulturellt avlägsna länder och det är där man får analysera tillväxtssiffror och dylikt.

  Men i slutändan så blir det dessa frågor som ställs av mig:

  Hänger begreppen lågskattesamhälle och invandring ihop?
  (”fler som arbetar, rikare land, sänkt skatt” påstås det)

  Hur skulle skattenivåerna se ut i Sverige om SD fick bestämma till fullo?
  (kanske som det ser ut i Finland, hur är deras skatter?)

  För det är nämligen så att jag vet inte om SD:s folkhemstanke är mer retorik än praktik eller vice versa, hursomhelst så tror jag på välfärd i form av ekonomisk frihet. Solidaritet stavas inte ”påtvingade-skatter-så-några-du-inte-känner-får-det-bättre” i min mening, för det handlade väl folkhemmet om, plus att skattenivåerna här i Norden fortfarande är hemska.

  Med det sagt så vill jag tillägga att den sociala infrastrukturen och den kulturella värdegrunden i ett land ska bevaras, den biten gillar jag och invandringen hotar dessa koncept rätt tydligt.

  Många i Sverige är ateister eller helt enkelt folk som sysslar med dop, vigsel osv men ber inte och den biten, jag har för mig att SD ville stärka kyrkans position, vad innebär detta egentligen, är det en kulturoffensiv mot islamiseringen?

  ”Svenskar/västerlänningar i minoritet” – vilka SD-motioner verkar mot detta framtidsscenario? (ni vill fortfarande ha invandring även efter 90 % sänkning) Ulf Nilson har påpekat detta i ett par kritikerrosade artiklar i Expressen.

  Slutligen undrar jag om det var den utomeuropeiska invandringen som skulle minskas med 90 % eller invandringen i helhet och om den fortsatta invandringen endast innefattade arbetskraftsinvandring? Detta kombinerat med höga ribbor och krav?

  Ursäkta eventuellt bristfällig styckesorganisering, skriver lite småtrött från en PDA. 🙂

  Svara när du har tid.

  Vänligen
  – Herr Smith

  • kristermaconi Says:

   Hej! Du ställer många frågor som skulle kräva ett längre inlägg för att besvara mer utförligt. Gå gärna in på Riksdagens hemsida där Sverigedemokraternas motioner finns lättillgängliga. Där framgår hur vi ser på en framtida svensk invandringspolitik. Förhållandet optimal skattenivå/välfärd är väl ett av de mest omdiskuterade och svåranalyserade men SD bejakar en välfungerande marknadsekonomi i kombination med rimliga socialförsäkringssystem och sociala skyddsnät.

   Mvh KM


 3. Fast kulturella skillnader är ju ingenting negativt utan snarare berikande. Jag lär mig ju betydligt mer av folk som är olika mig själv än folk som är lika mig. Problemet är ju när man inte tolererar varandras kulturer vilket både ni och t.ex. radikala muslimer inte gör. Ni liksom dem är ju en del av problemet som gör att man ställer människor från olika kulturer mot varandra.

  Sen finns det många åtgärder som är mindre bra eller rent av kontraproduktiva. Men då ska man ju riva upp dem och inte ge sig på dem som går i åtgärderna.

  • Ks Says:

   Måste du terrorisera kommentarsfälten med dina floskulösa raljeranden?

   Berikande? Används det ordet fortfarande?

   Sveriges nya vardag:

   … niqab, slöja, burka, ingifte, polygami, degenerering, expansiv islamisering, moskébyggen, muslimska bönerum på arbetsplatser, källarmoskéer, minareter, halalslakt, muslimska krav i all oändlighet, muslimskt präglat livsmedel, muslimska undantag, muslimska friskolor, muslimska koranskolor, muslimska flickskolor, särskilda muslimska högtider, önskemål om särskild lagstiftning för muslimer, muslimska åldringsdräpare, separata badtider på allmänna bad för muslimer, muslimska sharialagar, islamistisk moderat riksdagsledamot i Sveriges riksdag, koranen i svenska kyrkan, koranen på dagis, koranen i skolan, koranen hit och koranen dit… radikala islamister, ”svenska” terrorister, extremt högt muslimskt födelsetal, demografisk krigföring, muslimska ”hedersmord”, muslimska män vars ”respekt och heder” sitter i deras döttrars könsorgan… religiös fanatism, islamism, antisemitism, analfabetism, vandalism, samhällsterrorism, asylturism, mångkulturism, bidragsturism, politisk terrorism, samt nu senast: muslimska självmordsbombare… samt islamistiska påtryckningar till ytterligare krav på censur av det fria ordet (Ulf Nilson)…

   vänta, det kommer mer:

   …islam som ges allt större inflytande i samhället, krympande yttrandefrihet och ett växande hot från islam, upphävd kvinnofrid, mord på egna döttrar, tvångsäktenskap, barnäktenskap, kvinnomisshandel, ingen respekt för kvinnor, svenska kvinnor förolämpas ständigt, svenska kvinnor betraktas som horor och allmän egendom, svenska kvinnor tilltalas fitta eller svennehora, gruppvåldtäkter, serievåldtäkter, brutala våldtäkter, synnerligen hänsynslösa våldtäkter, åldringsvåldtäkter, barnvåldtäkter, balkongknuffning, kidnapping, könsstympning av flickbarn, kvinnoförtryck…

   och ännu mer:

   …nygamla sjukdomar, sekundäreffekter/sjukdomar till följd av inavel, omskärelse, dagliga kniv- och skottskador, släktfejder, kusiner, bröder, morbröder, farbröder, bilbränder (ett par tusen om året), orealistiskt hög belastning på sjukvården… ghetton, förortshelveten, hämndaktioner, flaggbränning, nyårsraketer mot polisen, aggressivitet, terroristattacker mot utryckningsfordon, stenkastning mot bussar och bilar från viadukter, väpnade rån mot busschaufförer, mord, oprovocerat våld, trafikvåld, gatuvåld, skamvåld, våld och hot mot brevbärare, våld och hot mot sjukhuspersonal, politiska hot, kraftig ökning av våld och hot mot arbetsförmedlare samt islamistiskt dödshot mot svensk konstnär (Lars Vilks)… etc. etc.

   Tala för dig själv!

   God jul.

   // Ks

 4. Ks Says:

  Jag dömer inget kollektiv, jag ger dig bara lite perspektiv.
  En mindre grupp är det inte heller.

  Förstå bara att inlägg som du skrev inte funkar i politiskt inkorrekta mediasfärer. Här ser vi saker från alla perspektiv.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: