Gnosjö, Sverige och de mångkulturella utopierna

SvD skrev igår om det önskvärda i att Sverige skulle förvandlas till ett enda, underförstått lutheranskt och hårt arbetande Gnosjö. Ledarskribenten nämner invandringens höga nettokostnader och för fram Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo som eftersträvansvärda exempel på kommuner med en låg arbetslöshet. Utan att jag närmare går in på de styrkor och brister som präglar näringslivsstrukturen i Gnosjö eller regionen känns tanken minst sagt spännande. Hur en mångkulturalism värd namnet skulle påverka de normer och värderingar, de sedvänjor och traditioner som utgör en så viktig dela av ”Gnosjöandan” berörs dock inte i artikeln. Av de tre kommunerna är Gnosjö den kändaste. En snabb titt på SCB:s statistik ger dock vid handen att kommunen nästan känns som en avfolkningsbyggd i demografiskt hänseende.

Kommunens invånarantal har stadigt minskat mellan  år 2001-2009. År 2001 var de utrikesfödda 1892 till antalet och de inrikesfödda 8299. År 2009 var motsvarande siffror 1833 respektive 7703. Kommunen skryter i och för sig med en befolkningsökning på 18 personer det första halvåret 2010 men sammanlagt har vi att göra med en befolkningsminskning på hela 655 personer under perioden 2001-2009 eller anmärkningsvärda 6,4%! Med den omfattande nettoinvandring i Sverige av ”icke-anställningsbara” individer som präglat de senaste decennierna och där ingen förändring kan skönjas ter sig ett Gnosjö i svenskt megaformat som en högst osannolik lösning på problematiken.  Av invandrarna i Gnosjös arbetskraft torde en betydande del utgöras av handplockade individer samt av anställda som visat ett visst eller avsevärt mått av handlingskraft och egen initiativförmåga. Denna del av arbetskraften är med andra ord knappast representativ för landet som helhet. Visserligen har det enligt uppgift i andra avseenden hårt segregerade Gnosjö låga arbetslöshetssiffror men tanken på ett framtida Sverige med Gnosjös demografiska utveckling är naturligtvis en omöjlighet.

Det är förvisso av högsta vikt att vi kan öka andelen arbetade timmar, få ned de reala arbetslöshetstalen samt bibehålla en hög produktivitet. Till detta kan även läggas det önskvärda i att den svenska befolkningen når reproduktionsnivån inom en nära framtid. En enorm utmaning för kommande regeringar. Men att som nymoderaterna ”avskaffa” eller åtminstone omstöpa Sverige i en postmodernistiskt influerad nyordning med massinvandring, mångkulturalismen och feminismen som ledstjärnor är en garanti för ett fortsatt segregerat Sverige präglat av en eskalerande brottslighet, sociala och etniska motsättningar samt en oacceptabelt hög andel av befolkningen i ett permanent utanförskap.

Alternativet är en snabb politisk och i grunden kulturell tillnyktring där traditionella värderingar tas till heder, invandringen snabbt begränsas till en nivå av dansk/finskt snitt med en betoning på högkvalificerad arbetskraft som kan gå direkt in i de företag och delar av näringslivet där det råder en genuin brist på specialistkompetens. Detta givetvis förutsatt att motsvarande kompetens inte går att finna på hemmaplan.

Gnosjö är och förblir något av en anomali, mångkulturalismen och massinvandringen ett samhällsexperiment med potentiellt förödande konsekvenser. Dags att sätta punkt för utopierna och så fort som möjligt införa en svensk invandrings- och assimilationspolitik med sverigedemokratiska förtecken. Förhandsröstningen inleds den 1 september. Valet är ditt!

Regeringens och oppositionens invandringspolitik måste få ett stopp! Ansvarslösheten och det decennielånga hyckleriet inför en  i praktiken olöslig problematik borde förvisa etablissemanget till en permanent plats vid skampålen!

Annonser
Explore posts in the same categories: Mångkulturalismen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: