Höghastighetsjärnvägar-till vilket pris?

Följande debattreplik kring den kontroversiella frågan om höghastighetståg publiceras förhoppningsvis oavkortad inom de närmaste dagarna i Borås Tidning (BT). BT:s debattartiklar återfinns för övrigt tämligen oregelbundet i nätupplagan.

De styrande i Borås har satsat mycket prestige och politiskt kapital i att under lång tid lobba för ett för svenska förhållanden mycket stort, komplext och extremt dyrt järnvägsprojekt av höghastighetskaraktär med en sträckning via Borås. Kommunstyrelsens ordförande Ulrik Nilsson (m) gör sitt bästa för att i en debattreplik framställa Götalandsbanan och därmed hela projektet som närmast oumbärligt för Borås, regionen och hela landet! I det i övrigt resonerande och till sitt tonläge sansade inlägget framhåller Nilsson av naturliga skäl Borås-perspektivet.

I remissammanställningen till regeringens utredning om höghastighetståg framgår det att ett flertal remissinstanser har invändningar, hyser tveksamheter eller förordar fördjupade analyser på ett antal delområden. Näringslivets Transportråd, en mycket tung remissinstans, lyfter fram att en fördjupad riskanalys behöver göras, ett flertal remissinstanser påpekar att byggandet av höghastighetsbanor inte får ske på bekostnad av kapacitetshöjningar, drift och underhåll eller eliminering av flaskhalsar i befintlig infrastruktur. Vissa betonar brister i kostnads och konsekvensanalyser. Professor Lars Hultkrantz sakkunnig i utredningen är ytterst kritisk till utredningens slutsatser i sitt särskilda yttrande, en glädjekalkyl!
Expertgruppen för miljöstudier anser att Götalandsbanan är “robust” olönsam och ger marginella klimatvinster. Utgångspunkten i megaprojekt av det här slaget måste väl ändå vara ett nationellt helhetsperspektiv och att projektet i sin helhet uppfyller högt ställda krav på samhällsnytta. Infrias inte dessa krav bör andra infrastrukturprojekt prioriteras!

Risken för att 125 miljarders projektet fördyras är uppenbar. Vilken blir slutnotan för skattebetalarna? 150, kanske rentav uppåt 200 miljarder kronor! Tanken svindlar, vilka övriga samhällsekonomiskt nyttigare infrastrukturprojekt kommer då att sättas på undantag p.g.a. undanträngningseffekterna? Vilka efterlängtade vägprojekt, vettiga järnvägsprojekt m.m. kommer att läggas på is? Hur mycket av ett redan eftersatt underhåll skall det skäras i? Om miljarderna rinner iväg, erfarenheten förskräcker, kommer staten då rentav att ha ännu mindre pengar till det redan mycket hårt utsatta svenska försvaret eller rättsväsendet? Även den regionala, kommunala och privata medfinansieringen inger betänkligheter. Finansiering och underhåll av infrastruktur är och bör även fortsättningsvis utgöra en del av statens kärnverksamheter.

Investeringarna i och underhållet av infrastrukturen har tyvärr varit eftersatta under en lång följd av år i Sverige. Staten har inte tagit sitt ansvar. Rikspolitikerna har gjort felaktiga prioriteringar. För att klara den allt hårdare globala konkurrensen behöver Sverige långsiktigt satsa tillräckligt med resurser i transportinfrastrukturen men begränsade offentliga resurser ställer krav på att rätt investeringar görs, misstag kan orsaka mycket stora kostnader där samhällsnyttan blir negativ. Vad vill då Sverigedemokraterna i Sjuhärad? En konventionell och dubbelspårig järnvägsförbindelse mellan Borås och Göteborg skulle främja framväxten av de nya arbetsmarknader, pendlings- och resemönster som Ulrik Nilsson tidigare efterlyst. En snitthastighet om drygt 120 km/h skulle ge en pendlingstid på ca 30 minuter, högst rimligt. En sådan järnvägsförbindelse vore inte direkt billig, summan 10 miljarder har nämnts men i princip en mer realistisk och vettigare målsättning för ett framtida expansivt och dynamiskt Borås. Sverigedemokraterna i Borås och Sjuhärad vill driva frågan om en upprustad tågförbindelse mellan Västsveriges två största städer men kommer även att kämpa för en upprustning av vägnätet i Sjuhärad.

Annonser
Explore posts in the same categories: Spårbunden trafik

2 kommentarer på “Höghastighetsjärnvägar-till vilket pris?”

  1. Lennart O Says:

    Innan pengar läggs på fantasiprojekt, som lätt utvecklas till gökungar, bör det satsas på höggradigt angelägna projekt som t ex den skandalöst dåliga vägen 180 mellan Borås och Alingsås.

    • kristermaconi Says:

      Hej Lennart! Fantasiprojekt eller ej men med tanke på de enorma belopp det rör sig om får det absolut inte finnas stora brister i beslutsunderlaget. Jadu det råder nog ingen brist på upprustningsvärda vägprojekt i vare sig Sjuhärad eller övriga Västra Götaland. Kör försiktigt!


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: