Sverige blott en delstat i den Europeiska unionen

Endast några få hinder återstår nu för den europeiska makteliten att avverka innan den nya EU-konstitutionen kan träda i kraft. Överklagandet av Lissabonfördraget till den tyska konstitutionsdomstolen får snart sitt avgörande. Tyvärr anser den juridiska expertisen att domstolens ledamöter knappast kommer att bifalla överklagandet. Den irländska regeringen och EU-etablissemanget tar inga chanser, Irland kommer därför att beviljas ett antal permanenta undantag inför höstens nya folkomröstning. Ett exempel på manipulation och bristande demokratiskt sinnelag om något. Den irländska befolkningen röstade ju som bekant mot makthavarnas uttalade vilja för ett år sedan. Det kan i sammanhanget konstateras att svenska regeringar aldrig sökt några permanenta undantag vare sig under medlemskapsförhandlingarna 1994 eller därefter. Vid ett irländskt ja i folkomröstningen torde även den polske presidenten falla till föga och Tjeckien utgör inte längre något reellt hinder mot en slutgiltig ratificering och ett ikraftträdande av en ny alleuropeisk grundlag.

Den nya grundlagen innebär en omfattande och avgörande maktförskjutning mot en federal superstat, ett Europas förenta stater. Lissabonfördraget säger uttryckligen att man är fast besluten att övergå i en ny fas i den europeiska integrationsprocessen. Med Lissabonfördraget blir EU nu en juridisk person med rätt att teckna avtal med tredje land, dessa avtal skall vara bindande för institutionerna och unionens medlemsländer. Att äventyra unionens mål eller åsidosätta unionens värden kan få allvarliga konsekvenser för ett enskilt medlemsland. Europarätten är överordnad svensk nationell rätt, det nya fördraget innebär dessutom en kraftig inskränkning av vetorätten i ministerrådet. Europeiska rådets ordförande får ej inneha ett nationellt mandat! EU får kraftigt utökade befogenheter på det kriminalpolitiska, det civil och det straffrättsliga området. Europol och den samordnande myndigheten Eurojusts mandat och gränsöverskridande arbete kommer att omfatta en mängd nya områden, i slutändan hägrar en paneuropeisk poliskår. En ny gemensam utrikes och säkerhetspolitik som omfattar en gradvis utformning av en gemensam försvarspolitik med ett gemensamt militärt försvar som yttersta målsättning, är även det en del av den nya grundlagen. Allt detta och mycket mer finns att läsa i Lissabonfördraget.

Genom den svenska riksdagens förhastade godkännande av fördraget riskerar nu den svenska nationalstaten att relegeras till blott en delstat i en federalistisk övernationell europeisk union. Det är med sorg i hjärtat och med allvarliga farhågor som Sverigedemokraterna (SD) nu bevittnar avvecklingen av Sverige som självständig nation. Den 7 juni lägger förhoppningsvis alla nationellt sinnade sin röst på SD i Europavalet.
Annonser
Explore posts in the same categories: EU

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: