Journalisten hyllar Kaliber

Chefredaktören och ansvarige utgivaren vid Svenska Journalistförbundets husorgan Journalisten, Helena Giertta ondgör sig i det senaste numret av nätupplagan över att Sverigedemokraterna aldrig ställdes till svars för ”avslöjandena” i de  famösa Kaliberprogrammen härförleden.  Enligt Journalisten  förpestar tydligen Kaliberredaktionen fortsättningsvis tillvaron för partiledaren Åkesson genom återkommande påringningar i tid och otid.  Giertta inledde för övrigt sin journalistiska gärning vid den för äldre boråsare bekanta socialdemokratiska dagstidningen Västgöta-Demokraten, mest känd för sin till Borås utvisade chefredaktör Ebbe Carlsson och kopplingen till porrkungen Curt Hson.

Gierttas  försvar av metoden med dold kamera är den allmänt förekommande bland de journalister och opinionsbildare som i Kaliberredaktionens avsnitt om SD ser en journalistisk gärning av närmast Pulitzer-aktig karaktär. Heroisk grävjournalistik där ljusets riddare riskerade liv och lem i sitt mödosamma arbete i samhällsnyttans tjänst och där den dolda kameran är vapnet som man tvingas ta till i särskilt svåra fall, ofta av konspirativt slag.  Nu lyckades Kaliberredaktionen enligt Giertta få fram sanningen om vad Sverigedemokraterna egentligen tycker,  alternativt,  ”vad partimedlemmarna i Sverigedemokraterna egentligen tycker”. Voilá, metoden härmed moraliskt legitimerad, uppdraget slutfört.

Giertta är dock fortfarande bekymrad och upprörd. De ”häpnadsväckande” avslöjandena ledde aldrig till någon debatt om Sverigedemokraterna (!). Metoden blev själva huvudämnet för debatten i programmets kölvatten. Sverigedemokraterna undkom mediedrevet.  Efter det här i sig förunderliga påståendet av den högsta ansvarige chefen för en tidskrift vars huvudmålgrupp påstås vara Sveriges alla journalister och makthavare vecklar Giertta in sig i ett antal halvbakade hypoteser kring varför resultatet inte blev det önskvärda, syftet var ju så gott! Jag får i alla fall konstatera att allmänheten hade det goda omdömet att ta programmet för vad det var, ett journalistiskt hafsverk , kampanjjournalistik av sämsta sort. Lite i skymundan, men ändå glädjande, är den självkritik som förekommit inom kåren, för självkritik, det om något är en bristvara och en sällsynthet inom journalistskrået.

I ett annat inslag i samma nummer skriver praktikanten Sandra Samppala om det Brittiska extremistpartiet British National Party (BNP) som tillåtits annonsera i vissa regionala och lokala brittiska tidningar.  Samppala citerar den strejkglade generalsekreteraren för det brittiska journalistförbundet Jeremy Dear, känd för sina starka vänstersympatier,  där han varnar för att dylik annonsering skadar förtroendet för journalistiken samt tidningarnas namn och varumärke.  Samppala gör sedan ett tafatt försök att koppla samman Sverigedemokraterna med BNP genom att i slutet av artikeln nämna TV4:s och Metros beslut att vägra reklamplats eller annonsutrymme för SD.  Det skall här sägas  med en gång och med eftertryck.  BNP är en helt oacceptabel och otänkbar samarbetspartner till SD, och det i alla avseenden och sammanhang. De kontakter vår internationella sekreterare Kent Ekeroth haft med brittiska politiska partier, är med The United Kingdom Indipendence Party (UKIP), ett demokratiskt parti som förespråkar ett brittiskt utträde ur unionen, och, vilket ju tydligt framgår av namnet, ett bevarande och återupprättande av örikets självständighet. Vissa opinionsundersökningar visar på ett kraftigt ökat stöd för UKIP i valet till europaparlamentet, en av de senaste ger partiet ett stöd på hela 16% .

Journalistkårens och mediernas agerande framöver beträffande Sverigedemokraterna och deras möjlighet att i princip köpa reklamutrymme på lika villkor kommer att få förnyad uppmärksamhet inför nästa års riksdagsval. De rödgröna förbudsivrarna är med stor sannolikhet villiga att offra viktiga principer i den gemensamma kampen mot den politiska uppstickaren med de ”förhatliga” åsikterna. Sverigedemokraterna har en hel del att vinna på den debatten, oavsett utgång.

Annonser
Explore posts in the same categories: Media

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: